Đường dây nóng : 091.352.8198

Liên kết SX, tiêu thụ nông sản

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, đến nay vùng chuyên canh cây trồng chủ lực của tỉnh đã phát triển 43.575 ha, trong đó 6.333 ha tiêu; 9.195 ha cà phê; 1.694 ha sầu riêng; 16.179 ha điều; 9.248 ha xoài và 971 ha bưởi.

Tin bài khác

Tổng diện tích sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP là 98,65 ha. 11/17 đơn vị được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa.

Toàn tỉnh có gần 3.000 trang trại gia súc, gia cầm, trong đó 253 cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh (110 trang trại heo, 143 trang trại gà), đạt 56,22% so với chỉ tiêu.

Để chương trình cây, con chủ lực giai đoạn 2011-2015 đạt kết quả tốt, cần đẩy mạnh công tác tổ chức và vận động DN tham gia hợp đồng liên kết SX, gia công và tiêu thụ nông sản; đồng thời xây dựng vùng, cơ sở SX an toàn dịch bệnh, áp dụng quy trình SX sạch…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
MINH SÁNG
Bình luận Gửi phản hồi