Chủ nhật, 23/07/2017 10:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Long An: 29 xã đạt chuẩn

24/07/2015, 06:04 (GMT+7)

Ông Nguyễn Trung Giang, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Long An cho biết, đến cuối tháng 6/2015, số tiêu chí đạt bình quân/xã của toàn tỉnh là 14,1 tiêu chí, tăng 8,1 tiêu chí so với năm 2010. 

Toàn tỉnh đã có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 16,9%; 67 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí, chiếm 40,4% (tăng 67 xã so với năm 2010); 57 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, chiếm 34,3% (tăng 42 xã so với năm 2010); 14 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí, chiếm 8,4% (giảm 70 xã so với năm 2010); không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí (năm 2010 còn 67 xã). Dự kiến đến cuối năm 2015 toàn tỉnh Long An sẽ có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM.

THANH SA

Gửi bình luận