Thứ ba, 17/07/2018 12:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lựa chọn các nội dung trọng tâm chỉ đạo

20/09/2013, 09:52 (GMT+7)

Quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn những nội dung trọng tâm trong 19 tiêu chí để chỉ đạo thực hiện.

Lào Cai giống như nhiều tỉnh miền núi khác, xuất phát điểm kinh tế nông nghiệp thấp, cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn những nội dung trọng tâm trong 19 tiêu chí để chỉ đạo thực hiện.

Ông Ma Quang Trung- GĐ Sở NN-PTNT Lào Cai

Năm 2010, tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra so với Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia, trong 144 xã xây dựng NTM thì chưa xã nào đạt 19 tiêu chí. Trong đó chỉ có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, 1 xã đạt 9 tiêu chí, 6 xã đạt 8 tiêu chí, 9 xã đạt 7 tiêu chí, 12 xã đạt 6 tiêu chí, 17 xã đạt 5 tiêu chí, 24 xa đạt 4 tiêu chí 25 xã đạt 3 tiêu chí, 33 xã đạt 2 tiêu chí, 14 xã đạt 1 tiêu chí.

Từ thực tế đó tỉnh Lào Cai đã lựa chọn 5 nội dung trọng tâm chỉ đạo đó là: Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp để nâng cao đời sống của người dân; Chương trình làm đường GTNT; Chương trình giáo dục mà trọng tâm là là việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non và các trường chuẩn quốc gia; Chương trình cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn.

Đây là những nội dung quan trọng có ảnh hưởng tới việc hoàn thành các tiêu chí khác. Với sự lựa chọn trúng và đúng các nội dung quan trọng để chỉ đạo, trong 3 năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chương trình xây dựng NTM của Lào Cai đã có 5 xã hoàn thành 14 tiêu chí trở lên, 12 xã hoàn thành 9-13 tiêu chí, 35 xã hoàn thành 5-8 tiêu chí.

Số lượng tiêu chí đạt chuẩn tăng so với khảo sát ban đầu trung bình 4,79 tiêu chí/xã. Xã tăng nhiều nhất 7 tiêu chí, ít nhất là 1 tiêu chí. Đây là việc làm sáng tạo của Lào Cai trong Chương trình xây dựng NTM.

THS. MA QUANG TRUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận