Đường dây nóng : 091.352.8198
Xử phạt vi phạm hành chính về phân bón

Xử phạt vi phạm hành chính về phân bón

26/10/2016 07:10 GMT+7

Nghị định số 115/2016 ngày 8/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013 ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp...

Tin bài khác
Quyền lợi khi phát triển rừng ven biển

Quyền lợi khi phát triển rừng ven biển

25/10/2016 07:10 GMT+7

Nghị định số 119/2016 ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển...

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất khi dồn điền đổi thửa

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất khi dồn điền đổi thửa

24/10/2016 07:10 GMT+7

Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”...

Xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

Xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

21/10/2016 07:10 GMT+7

Điều 6, Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm như sau:

Xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

Xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2016 07:10 GMT+7

Điều 7 Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm như sau:

Xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

Xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

19/10/2016 07:10 GMT+7

Điều 5 Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt hành chính với hành vi sử dụng nguyên liệu thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm...

Công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm

Công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm

18/10/2016 07:10 GMT+7

Theo thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc bắt được gia súc thất lạc

Việc bắt được gia súc thất lạc

17/10/2016 07:10 GMT+7

Pháp luật quy định như thế nào, khi người mất trâu đến nhận trâu gia đình em tôi có được nhận con nghé không, chi phí chăm sóc được trả hay không?

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật

13/10/2016 07:10 GMT+7

Thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật được quy định theo Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/05/2014 của Chính phủ...

Biện pháp giáo dục tại xã phường

Biện pháp giáo dục tại xã phường

12/10/2016 07:10 GMT+7

Nghị định số 56/2016 ngày 29/6/2016 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 111/2013 ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013...

Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất

Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất

11/10/2016 07:10 GMT+7

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định như sau:

Nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

Nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

10/10/2016 07:10 GMT+7

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được quy định theo Nghị định 136/2013 ngày 21/10/2013 của Chính phủ...

Cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cán bộ không chuyên trách cấp xã

07/10/2016 07:10 GMT+7

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

Hồ sơ giám định bệnh, tật, dị dạng

Hồ sơ giám định bệnh, tật, dị dạng

06/10/2016 07:10 GMT+7

Tại Thông tư số 20/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB- XH) hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ...

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thừa kế

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thừa kế

05/10/2016 07:10 GMT+7

Mẹ tôi mất năm 1995. Năm 2000, cha tôi làm di chúc để lại tài sản, đất đai cho tôi tại Ủy ban nhân dân xã (đính kèm hình chụp di chúc). Năm 2010 cha tôi mất. Nay tôi làm thủ tục để thừa kế đất đai...

Thời gian hưởng chế độ sinh con

Thời gian hưởng chế độ sinh con

04/10/2016 07:10 GMT+7

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 115/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau: