Đường dây nóng : 091.352.8198
Thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích tăng thêm

Thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích tăng thêm

22/02/2017 07:10 GMT+7

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều của Nghị định số 43 hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai...

Tin bài khác
Quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

21/02/2017 07:10 GMT+7

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều về Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai...

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

20/02/2017 07:10 GMT+7

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác...

Một số chính sách đối với quân nhân khi xuất ngũ

Một số chính sách đối với quân nhân khi xuất ngũ

16/02/2017 06:30 GMT+7

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định số 27/2016 ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và quân nhân...

Một số quy định về quyền dân sự

Một số quy định về quyền dân sự

15/02/2017 07:10 GMT+7

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...

Quy định về thu hồi thuốc thú y

Quy định về thu hồi thuốc thú y

14/02/2017 07:10 GMT+7

Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Thông tư số 13/2016 ngày 2/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y, trong đó có quy định về việc xử lý thuốc thú y bị thu hồi...

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

13/02/2017 07:10 GMT+7

Luật Đất đai và Nghị định số 45/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc thu tiền sử dụng đất...

Tiêu chí hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp

Tiêu chí hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp

09/02/2017 07:10 GMT+7

Luật HTX và Nghị định 193/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật HTX và Thông tư số 15/2016 ngày 10/6/2016 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hỗ trợ HTX nông nghiệp...

Một số quy định đối với giáo viên tiểu học

Một số quy định đối với giáo viên tiểu học

08/02/2017 07:10 GMT+7

Luật Giáo dục đào tạo và Thông tư liên tịch số 21/2016 ngày 16/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học công lập.

Hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản

Hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản

07/02/2017 07:10 GMT+7

Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất...

Một số chính sách hỗ trợ ngư dân

Một số chính sách hỗ trợ ngư dân

06/02/2017 07:10 GMT+7

Trong những năm gần đây nhà nước có rất nhiều chính sách ưu đãi đối với ngư dân bám biển như hỗ trợ xăng dầu, hỗ trợ vay vốn đóng tàu...

Một số quy định về nhận khoán rừng

Một số quy định về nhận khoán rừng

19/01/2017 07:10 GMT+7

Sau khi nhận bàn giao diện tích khoán tại thực địa, bên nhận khoán có trách nhiệm tiếp nhận ranh giới, mốc giới, diện tích nhận khoán và các tài sản trên diện tích khoán. Thời gian thực hiện tối đa không quá 10 ngày làm việc...

Điểm mới của Bộ luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Điểm mới của Bộ luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

18/01/2017 07:10 GMT+7

Buôn bán hàng giả, được hiểu là hành vi mua hàng biết rõ là hàng giả với giá rất rẻ và dùng các thủ đoạn gian dối để bán cho khách hàng với giá của hàng thật.

Các hành vi gây nguy hại cho môi trường

Các hành vi gây nguy hại cho môi trường

17/01/2017 07:10 GMT+7

Nghị định 155/2016 ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã giải thích từ ngữ trong Nghị định này...

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

16/01/2017 07:10 GMT+7

Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...

Chi hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông

Chi hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông

12/01/2017 07:10 GMT+7

Quyết định số 37/2016 ngày 24/11/2016 của UBND TP Cần Thơ quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông...