Đường dây nóng : 091.352.8198
Một số quy định về nhận khoán rừng

Một số quy định về nhận khoán rừng

19/01/2017 07:10 GMT+7

Sau khi nhận bàn giao diện tích khoán tại thực địa, bên nhận khoán có trách nhiệm tiếp nhận ranh giới, mốc giới, diện tích nhận khoán và các tài sản trên diện tích khoán. Thời gian thực hiện tối đa không quá 10 ngày làm việc...

Tin bài khác
Điểm mới của Bộ luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Điểm mới của Bộ luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

18/01/2017 07:10 GMT+7

Buôn bán hàng giả, được hiểu là hành vi mua hàng biết rõ là hàng giả với giá rất rẻ và dùng các thủ đoạn gian dối để bán cho khách hàng với giá của hàng thật.

Các hành vi gây nguy hại cho môi trường

Các hành vi gây nguy hại cho môi trường

17/01/2017 07:10 GMT+7

Nghị định 155/2016 ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã giải thích từ ngữ trong Nghị định này...

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

16/01/2017 07:10 GMT+7

Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...

Chi hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông

Chi hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông

12/01/2017 07:10 GMT+7

Quyết định số 37/2016 ngày 24/11/2016 của UBND TP Cần Thơ quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông quy định nội dung chi, mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông...

Quy định về xóa án tích

Quy định về xóa án tích

11/01/2017 07:10 GMT+7

Tòa án quyết định xoá án tích đối với những người bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện,...

Trách nhiệm của người ký văn bằng chứng chỉ

Trách nhiệm của người ký văn bằng chứng chỉ

10/01/2017 07:10 GMT+7

Người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

09/01/2017 07:10 GMT+7

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được quy định bởi Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai...

Một số trường hợp giao kết hợp đồng

Một số trường hợp giao kết hợp đồng

05/01/2017 07:10 GMT+7

Điều 420 và một số điều luật của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong một số trường hợp...

Một số quy định về chế độ thai sản

Một số quy định về chế độ thai sản

29/12/2016 07:10 GMT+7

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Ghi nợ lệ phí trước bạ

Ghi nợ lệ phí trước bạ

28/12/2016 07:10 GMT+7

Nghị định 140/2016 ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định ghi nợ lệ phí trước bạ...

Điều kiện học sinh được hỗ trợ

Điều kiện học sinh được hỗ trợ

27/12/2016 07:10 GMT+7

Nghị định 116/2016 ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và nhà trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn...

Tuổi nghỉ hưu với công chức, viên chức

Tuổi nghỉ hưu với công chức, viên chức

26/12/2016 07:03 GMT+7

Theo Luật Cán bộ công chức, Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 46/2010 ngày 27/04/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức...

Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức

Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức

22/12/2016 07:10 GMT+7

Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức quy định việc bổ nhiệm viên chức quản lý...

Trường hợp không phải chịu phí thi hành án

Trường hợp không phải chịu phí thi hành án

21/12/2016 07:10 GMT+7

Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015 ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định những trường hợp không phải chịu phí thi hành án...

Quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm

20/12/2016 07:10 GMT+7

Tại Ðiều 317 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau: