Đường dây nóng : 091.352.8198
Các giấy tờ xác định quyền sử dụng đất

Các giấy tờ xác định quyền sử dụng đất

08/12/2016 07:10 GMT+7

Thông tư liên tịch số 88/2016 ngày 22/6/2016 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất...

Tin bài khác
Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở vùng lũ

Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở vùng lũ

07/12/2016 07:10 GMT+7

Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dụng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung quy định đối tượng và phạm vi áp dụng...

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

06/12/2016 07:10 GMT+7

Nghị định số 123/2015 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch trong đó quy định thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân...

Một số sửa đổi về đấu giá sử dụng đất

Một số sửa đổi về đấu giá sử dụng đất

05/12/2016 07:10 GMT+7

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Quyền được xác định lại dân tộc

Quyền được xác định lại dân tộc

01/12/2016 07:10 GMT+7

Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ...

Tội trộm cắp tài sản

Tội trộm cắp tài sản

30/11/2016 07:10 GMT+7

Nếu người trộm cắp tài sản mà tài sản trộm cắp có giá trị dưới hai triệu đồng (chưa đủ định lượng) mà người đó đã bị xử phạt hành chính về các hành vi chiếm đoạt tài sản thì vẫn bị truy tố...

Giám định bệnh nghề nghiệp

Giám định bệnh nghề nghiệp

29/11/2016 07:10 GMT+7

Nghị định số 37/2016 ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về giám định cho người lao động...

Điều kiện để tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện để tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

28/11/2016 07:10 GMT+7

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 66/2016 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh...

Xử phạt lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xử phạt lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

24/11/2016 07:10 GMT+7

Điều 17, Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y...

Xử phạt lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xử phạt lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

23/11/2016 07:10 GMT+7

Điều 14, Nghị định 119/2013/NĐ-CP, quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm vệ sinh thú y trong kinh doanh động vật, sản phẩm động vật như sau:

Xử phạt lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Xử phạt lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

22/11/2016 07:10 GMT+7

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không thực hiện vệ sinh động vật trước giết mổ; không vệ sinh...

Trách nhiệm trong bảo tồn loài được ưu tiên bảo vệ

Trách nhiệm trong bảo tồn loài được ưu tiên bảo vệ

21/11/2016 07:09 GMT+7

Nghị định 160/2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ...

Chuyển mục đích sử dụng rừng

Chuyển mục đích sử dụng rừng

17/11/2016 07:10 GMT+7

Theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Quy chế quản lý rừng sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11 /2016 của Thủ tướng Chính phủ...

Một số quyền của chủ rừng

Một số quyền của chủ rừng

16/11/2016 07:10 GMT+7

Chủ rừng là tổ chức được sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp trên diện tích rừng và đất trồng rừng được giao, được thuê theo quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt...

Khám chữa bệnh cho quân nhân phục viên

Khám chữa bệnh cho quân nhân phục viên

15/11/2016 07:10 GMT+7

Thông tư số 107/2016 ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên.

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

14/11/2016 07:10 GMT+7

Gần đây nhất Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2016 ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tại điều 4 của Nghị định nêu rõ những điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.