Thứ sáu, 25/05/2018 08:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một số chính sách đối với lao động nữ

15/03/2017, 06:35 (GMT+7)

Trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần này, Chính phủ đã có Nghị định riêng đối với lao động nữ. Đó là Nghị định số 85/2015 ngày 1/10/2015 của Chính phủ...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ ngocnguyenminh@gmail.com hỏi luật gia một việc như sau: 

Tôi là công nhân làm việc tại khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh. Tại đây tỷ lệ nữ chiếm đa số. Chị em chúng tôi mong muốn chuyên mục Luật sư của bạn, Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết về chính sách đối với lao động nữ nhất là các vấn đề về quyền của chị em đang trong thời kỳ sinh nở, các chính sách về xây dựng các cơ sở cho con em của lao động nữ (nhà trẻ, mẫu giáo...).

Trả lời:

Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và luôn quan tâm đưa ra những chính sách đối với lao động nữ. Trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần này, Chính phủ đã có Nghị định riêng đối với lao động nữ. Đó là Nghị định số 85/2015 ngày 1/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ trong đó có một số chính sách được quy định như sau:

Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

2. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

3. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo.

1. Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ như sau:

1. Quy hoạch xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp các khu công nghiệp đã hình thành nhưng chưa có quy hoạch nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cần quy hoạch bổ sung để xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo;

2. Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phù hợp với nhu cầu gửi trẻ;

3. Thực hiện quản lý hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của pháp luật;

4. Có chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

Trên đây là một số chính sách mới, đối với khu công nghiệp nơi bạn đang làm việc có nhiều lao động nữ thì các chính sách trên phải được chính quyền và chủ doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận