Đường dây nóng : 091.352.8198

Một số hồ chứa đã đạt 100% dung tích thiết kế

Một số hồ đã đạt 100% dung tích thiết kế như Làng Thum (Bắc Giang), Bến Châu, Khe Chè, Quất Đông (Quảng Ninh), Ngòi Vần (Phú Thọ), Chiềng Khoi (Sơn La).

Tin bài khác

Theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn hồ đập (Tổng cục Thủy lợi), đến chiều ngày 3/8, các hồ chứa lớn ở các tỉnh phía Bắc đều đạt từ 55 – 70% dung tích thiết kế.

Một số hồ đã đạt 100% dung tích thiết kế như Làng Thum (Bắc Giang), Bến Châu, Khe Chè, Quất Đông (Quảng Ninh), Ngòi Vần (Phú Thọ), Chiềng Khoi (Sơn La). Các hồ có cửa van đang xả để hạ thấp nước gồm hồ Đầm Hà Động đang xả 3/3 cửa với lưu lượng 60 m3/s, Trúc Bài Sơn đang xả với lưu lượng 20 m3/s.

Các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý có tràn tự do hầu hết đã đạt 60-80% dung tích thiết kế. Trong đó có một số hồ chứa nước ở các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Điện Biên,Vĩnh Phúc đã đạt mực nước dâng bình thường.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Minh Phúc
Bình luận Gửi phản hồi