Thứ sáu, 25/05/2018 02:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mức xử lý vi phạm khai thác thủy sản?

26/11/2014, 08:07 (GMT+7)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác bị xử phạt như sau:

Hỏi: Tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000đ đối với hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác xảy ra tại vùng nước nội đồng.

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000đ đối với hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác xảy ra trên biển.

Ngoài ra, các trường hợp trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu vật liệu nổ.


Hỏi: Tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000đ đối với hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản tại vùng nước nội đồng.

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đến 25.000.000đ đối với hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản trên biển.

Ngoài ra, các trường hợp trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

* Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu vật liệu nổ.

Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 3 tháng đến 6 tháng.

* Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại công trình hoặc tài sản, công cụ khai thác thủy sản bị phá hỏng.


Hỏi: Tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác, chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác, chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000đ đối với hành vi tàng trữ trái phép trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản xảy ra tại vùng nước nội đồng.

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000đ đối với hành vi tàng trữ trái phép trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác, chất độc, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản xảy ra trên biển.

Ngoài ra, các trường hợp trên còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu chất độc, thực vật có độc tố; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy chất độc, thực vật có độc tố.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận