Thứ tư, 18/07/2018 11:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nậm Cang xác định 5 mục tiêu

26/04/2011, 10:20 (GMT+7)

Nậm Cang là xã vùng sâu của huyện Sa Pa (Lào Cai), dân cư gồm 2 dân tộc chính là người Mông và người Dao. Năm 2010, Nậm Cang được huyện Sa Pa chọn làm xã điểm xây dựng NTM. Ông Vù A Long, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện thành công quá trình xây dựng NTM, Nậm Cang đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức phải vượt qua, Đảng ủy và UBND xã đã xác định năm mục tiêu để thực hiện.

Đó là: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã; Bám sát các quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, huyện, tỉnh; Phải đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc; Kết hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; Phải mang tính đồng bộ và có tính kế thừa cao.

Đến nay Nậm Cang đã đạt được 9/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM, phấn đấu đến hết năm 2012 Nậm Cang cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, trở thành thành một xã giàu về kinh tế, vững mạnh về an ninh - quốc phòng, cơ sở hạ tầng phát triển và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; trình độ dân trí được nâng cao, các dân tộc đoàn kết, không có các tệ nạn xã hội và những tập tục lạc hậu; hệ thống chính trị ở cơ sở củng cố vững chắc; là một xã điển hình của huyện Sa Pa và của tỉnh Lào Cai.

MINH NGUYỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận