Nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, PCCCR

21/10/2014, 08:19 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội đã ban hành QĐ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020”.

Theo thống kê, Hà Nội có 26.621 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích đất có rừng 25.217 ha, chiếm 94,7% đất lâm nghiệp. Huyện Ba Vì có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất, chiếm 41,8% (gần 11.135 ha), Chương Mỹ 3,6% (971 ha)... 

Đề án xác định rõ mục tiêu nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR ở các cấp và chủ rừng; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ tham gia lực lượng... Để thực hiện hiệu quả, ngân sách TP đầu tư 14,4 tỷ đồng để thực hiện đề án này.

VT
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận