Thứ năm, 19/07/2018 01:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghề nhân giống lúa

28/01/2013, 10:20 (GMT+7)

Khi học viên học đủ các môn, mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ trung học cơ sở trở lên

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 01 môn học, 05 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ nghề sơ cấp 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức

+ Hiểu và giải thích được nguyên lý và các bước trong kỹ thuật nhân giống lúa.

+ Hiểu và giải thích được quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, yêu cầu về điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết trong việc nhân giống lúa. Trên cơ sở đó các vùng có điều kiện phù hợp, xác định được các biện pháp kỹ thuật thích hợp trong việc nhân giống lúa.

+ Trình bày được các bước trong kỹ thuật làm đất, chuẩn bị mạ, cấy, quản lý đồng ruộng nhân giống lúa.

+ Hiểu được quá trình phát sinh, phát triển và gây hại của các loại dịch hại chính hại lúa làm cơ sở cho việc lựa chọn và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tác hại của chúng.

+ Giải thích được sự cần thiết phải kiểm tra chất lượng trong việc nhân giống lúa. Trình bày được các bước và kỹ thuật thực hiện các bước đó trong quá trình kiểm định giống và kiểm tra chất lượng hạt giống lúa.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo việc sử dụng các công cụ làm đất thủ công. Có khả năng sử dụng một số loại máy móc, thiết bị làm đất, thu hoạch.

+ Thực hiện thành thạo các công việc trong quá trình chuẩn bị mạ và gieo cấy theo kỹ thuật truyền thống cũng như các phương pháp cải tiến;

+ Xác định được loại phân bón phù hợp cho các giai đoạn sinh trưởng và tính toán được lượng phân cần sử dụng cho một diện tích nhân giống. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật bón phân cho lúa.

+ Nhận biết được các đối tượng sâu bệnh chính hại lúa, có khả năng xác định được đối tượng sâu bệnh hại thông qua triệu chứng để lại. Thực hiện được các biện pháp thủ công, cơ giới, sử dụng thuốc hoá học trong việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa giống.

+ Thực hiện được một số thao tác cơ bản trong việc kiểm định giống ngoài đồng và kiểm tra chất lượng giống trong phòng thí nghiệm. 

+ Lấy mẫu thu hoạch giám định sản lượng và xác định được sản lượng lúa giống. Thực hiện được các bước trong quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản lúa giống.

- Thái độ:

+ Hiểu rõ tầm quan trọng của yếu tố giống đối với sản xuất, về tiêu chuẩn đối với các cấp hạt giống. Có thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện các khâu công việc nhân giống lúa.

+ Tôn trọng các quy chuẩn và thực hiện nghiêm túc quy trình các khâu công việc trong sản xuất lúa giống.

2. Cơ hội việc làm

Học viên tốt nghiệp khoá học có khả năng làm việc độc lập hoặc hoạt động theo nhóm dưới sự chỉ đạo điều hành của cán bộ kỹ thuật trong các cơ sở nhân giống tư nhân, quốc doanh với các công cụ lao động thủ công hoặc trang thiết bị cơ giới hoá.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 3 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học: 440 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khoá học 20 giờ).

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu

- Thời gian học tập: 480 giờ:

- Thời gian thực học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 100 giờ

+ Thời gian học thực hành: 340 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH 01

Phương pháp và kỹ thuật nhân giống

48

20

23

5

MĐ 01

Chuẩn bị đất

72

15

50

7

MĐ 02

Làm mạ và gieo cấy

84

15

62

7

MĐ 03

Chăm sóc và thu hoạch

84

15

62

7

MĐ 04

Phòng trừ dịch hại

88

20

62

6

MĐ 05

Kiểm tra chất lượng giống lúa

84

15

63

6

Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học

20

 

 

20

Tổng cộng

480

100

322

58

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng môn học/mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; Thời gian phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề nhân giống lúa được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các môn, mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo yêu cầu của người học, cơ sở dạy nghề có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun và cấp chứng chỉ nghề hoàn thành mô đun cho người học khi người học đạt kết quả trung bình trở lên sau khi kiểm tra hết mô đun..

Chương trình gồm các môn học, mô đun như sau:

- Môn học 01: “Phương pháp và kỹ thuật nhân giống” giới thiệu cho học viên các khái niệm cơ bản và kiến thức chung nhất về nguyên lý, kỹ thuật nhân giống. Là môn học bắt buộc đối với hệ đào tạơ sơ cấp nghề nhân giống lúa.

- Mô đun 01: “Kiểm tra chất lượng giống” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc kiểm định giống và kiểm tra chất lượng hạt giống cũng là môđun cần thiết đưa vào đào tạo chung cho các lớp theo hệ sơ cấp nghề này.

-Mô đun 02: “Làm mạ và gieo cấy”; Mô đun 03: “Chăm sóc và thu hoạch” giới thiệu các khâu kỹ thuật trong quá trình nhân giống lúa. Phương thức tiến hành các khâu này có sự khác nhau giữa các vùng.

-Mô đun 04: “Phòng trừ dịch hại” đề cập các đối tượng dịch hại chủ yếu trên cây lúa và biện pháp chủ yếu để phòng trừ. Khi sử dụng chương trình các cơ sở đào tạo cần căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể để xác định các biện pháp phù hợp, các đối tượng dịch hại đặc thù để dạy nghề cho học viên.

-Mô đun 05: “Kiểm tra chất lượng giống lúa” giới thiệu các kiến thức và kỹ năng nghề trong việc kiểm tra chất lượng giống lúa.

 2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học

TT

Mô đun/môn học  kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Lý thuyết nghề

Vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 12 giờ

 

 

 

 

3. Các chú ý khác

Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nhân giống lúa; tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.

Theo yêu cầu của người học, cơ sở dạy nghề có thể dạy độc lập một hoặc một số môn, mô đun. Học viên hoàn thành các mô đun này và đạt kết quả kiểm tra mô đun từ trung bình trở lên được cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các môn, mô đun đó.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết 05 mô đun nghề nhân giống lúa, quý độc giả và các cơ sở dạy nghề có thể download chi tiết tại đây: GT môn học - Modun 1 - Modun 2 - Modun 3 - Modun 4 - Modun 5.

CHUYÊN MỤC CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (BỘ NN-PTNT) 

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận