Chủ nhật, 22/07/2018 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghề nuôi tôm sú

02/09/2013, 15:31 (GMT+7)

Sau khoá học,người học có thể tự tổ chức nuôi tôm sú ở qui mô hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình; làm việc tại các cơ sở, trang trại nuôi tôm sú.

Trình độ đào tạo: Sơcấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ từ tiểu học trở lên.

Số lượng mô đun đào tạo: 06 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thu hoạch tôm sú

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Hiểu được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường sống của tôm sú.

+ Nêu được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi.

+ Nêu được tiêu chuẩn chọn giống và cách thả giống.

+ Nêu được kỹ thuật nuôi tôm sú, thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.

+ Nêu được biện pháp phòng trị bệnh thường gặp ở tôm sú.

- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được ao nuôi đúng kỹ thuật.

+ Chọn được tôm giống khỏe mạnh và thả giống đúng kỹ thuật.

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi tôm sú.

+ Thực hiện được phòng trị bệnh thường gặp ở tôm sú.

+ Thực hiện được kỹ thuật thu hoạch và bảo quản tôm sau thu hoạch.

- Thái độ:

+ Nghiêm túc thực hiện qui trình nuôi tôm sú.

+ Có trách nhiệm đối với sản phẩm do mình làm ra, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

+ Có ý thức tiết kiệm vật tư, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

2. Cơ hội việc làm

Sau khoá học,người học có thể tự tổ chức nuôi tôm sú ở qui mô hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình; làm việc tại các cơ sở, trang trại nuôi tôm sú.  

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 3 tháng

- Thời gian học tập: 11 tuần

- Thời gian thực học: 400 giờ

- Thời gian kiểm tra hết mô đun và ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)

2. Phân bổ thời gian học tập tối thiểu

- Thời gian học tập: 440 giờ

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 400 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 80 giờ;

+ Thời gian học thực hành: 320 giờ 

III. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP                                                                                                      

Mã MĐ

Tên mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra *

MĐ01

Xây dựng ao nuôi tôm sú

34

6

24

4

MĐ02

Chuẩn bị ao nuôi tôm sú

34

6

24

4

MĐ03

Chọn và thả giống tôm sú

72

14

50

8

MĐ04

Chăm sóc và quản lý tôm sú

106

20

76

10

MĐ05

Phòng trị bệnh tôm sú

106

20

76

10

MĐ06

Thu hoạch và bảo quản tôm sú

72

14

50

8

Ôn và kiểm tra kết thúc khóa học

16

 

 

16

Tổng cộng

440

80

300

60

* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề; Thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề “Nuôi tôm sú” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04, MĐ05, MĐ06) cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.

Chương trình gồm 06 mô đun như sau:

-Mô đun 01: “Xây dựng ao nuôi tôm sú” gồm 03 bài, được giảng dạy trong thời gian 34 giờ, trong đó 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng về chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm sú. Sau khi học xong mô đun này người học có thể thực hiện được các bước công việc chọn địa điểm và xây dựng ao nuôi tôm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

-Mô đun 02: “Chuẩn bị ao nuôi tôm sú” gồm 06 bài, được giảng dạy trong thời gian 34 giờ, trong đó trong đó 06 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành, 2 giờ kiểm tra định kỳ và 2 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun cung cấp cho người học kiến thức và thực hành kỹ năng nghề về cách cải tạo ao, lắp đặt hệ thống quạt nước, lấy nước, xử lý nước, gây màu nướctrước khi thả giống.

Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện được các bước công việc chuẩn bị ao theo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

- Mô đun 03: “Chọn và thả giống tôm sú” gồm 04 bài, được giảng dạy trong thời gian 72 giờ, trong đó trong đó 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành trình bày cách chọn giống, thuần giống, vận chuyển giống và trình tự các bước thả giống tôm sú. Sau khi học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện các bước công việc chọn giống và thả giống tôm sú đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tôm khỏe mạnh và tỷ lệ sống cao.

- Mô đun 04: “Chăm sóc và quản lý tôm sú” gồm 05 bài, được giảng dạy trong thời gian 106 giờ, trong đó trong đó 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 6 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trình bày các nội dung về cách kiểm tra tôm, cho tôm ăn, cách đo các yếu tố môi trường và quản lý môi trường, vận hành quạt nước, thay nước cho ao nuôi tôm.

Đây là một mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. Sau khi học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện các bước công việc kiểm tra tôm, tính lượng thức ăn và cho tôm ăn hàng ngày; sử dụng được các dụng cụ đo các yếu tố môi trường, xử lý được các yếu tố môi trường không có lợi với tôm; vận hành quạt nước và thay nước đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Mô đun 05 “Phòng trị bệnh tôm sú” gồm 08 bài, được giảng dạy trong thời gian 106 giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 76 giờ thực hành, 6 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trình bày những hiểu biết chung về bệnh tôm, cách sử dụng thuốc trong nuôi tôm, cách phòng bệnh cho tôm, phương pháp xác định bệnh và cách trị các bệnh thường gặp ở tôm sú.

Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Sau khi học xong mô đun này người học có kỹ năng thực hiện các bước công việc phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và trị bệnh cho tôm kịp thời, đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn.

- Mô đun 06 “Thu hoạch và bảo quản tôm sú” gồm 05 bài, được giảng dạy trong thời gian 72 giờ, trong đó trong đó 14 giờ lý thuyết, 50 giờ thực hành, 4 giờ kiểm tra định kỳ và 4 giờ kiểm tra kết thúc mô đun. Mô đun trình bày các kiến thức và kỹ năng về thu hoạch tôm và bảo quản tôm sau thu hoạch. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun.

Sau khi học xong mô đun này người học có kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tôm sau thu hoạch, xác định thời điểm thu hoạch có hiệu quả; kỹ năng thực hiện các bước công việc về thu hoạch tôm, bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển tôm đảm bảo chất lượng thương phẩm; đánh giá được kết quả một vụ nuôi.  

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học 

TT

Nội dung kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Kiến thức, kỹ năng nghề

1

Lý thuyết nghề

Vấn đáp hoặc trắc nghiệm

Không quá 60 phút

2

Thực hành nghề

Bài thực hành kỹ năng nghề

Không quá 12 giờ

3. Các chú ý khác

Số học viên nên bố trí khoảng 25 - 30 người/lớp (có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể).

Trong quá trình thực hiện chương trình nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở nuôi tôm sú; nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá và hoạt động văn hoá, thể thao khác khi có đủ điều kiện.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận