Thứ ba, 23/01/2018 03:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngư dân nghèo sẽ yên tâm hơn

27/06/2014, 10:15 (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2015, Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực, trong đó có nhiều chính sách mới dành cho nhóm đối tượng là ngư dân, diêm dân, nông dân… 

Ông Phạm Lương Sơn (ảnh), Trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trao đổi với NNVN xung quanh chủ đề trên.

phm-luong-son174812776

Ngư dân, diêm dân, nông dân đang rất quan tâm đến những chính sách mới mà Luật BHYT sửa đổi dành cho họ. Là thành viên tham gia vào việc ghi nhận, góp ý cho Luật BHYT sửa đổi, bổ sung lần này, ý kiến ông thế nào?

Cách đây ít ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp là ngư dân khi tham gia BHYT. Người sinh sống ở biển đảo mà chưa thuộc nhóm đối tượng nhóm nào cả sẽ được cấp kinh phí để mua BHYT.

Tôi cũng biết trước đó, nhà nước có chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp tàu biển, đóng tàu mới công suất lớn, ưu tiên tàu sắt đánh bắt xa bờ theo hướng cho vay ưu đãi...

Nói đơn giản, từ ngày 1/1/2015 tất cả nhóm đối tượng có “dính” đến biển đảo khi tham gia BHYT sẽ được nhà nước lo?

Chính xác phải là thế này: Từ ngày 1/1/2015, thời điểm có hiệu lực của Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) thì hàng loạt nhóm đối tượng tham gia BHYT sẽ được nâng mức hưởng BHYT. Thân nhân người có công với cách mạng là cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con của liệt sỹ được hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB); các thân nhân khác của người có công với cách mạng từ 80% lên 95%. Nhóm tiếp theo là người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ nâng từ 95% lên 100%. Nhóm thứ 3 là người thuộc hộ cận nghèo nâng từ 80% lên 95%.

Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp KCB vượt tuyến, trái tuyến, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, thuốc ngoài danh mục).

Ngoài những điểm mới quan trọng như trên, để khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đối tượng thuộc lực lượng quân đội và công an tham gia BHYT, bổ sung quyền lợi đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời cũng quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong tổ chức thực hiện chính sách, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng; quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả; ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Với BHXHVN cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát để tránh trùng thẻ BHYT cho các đối tượng. Với UBND cấp xã thì chỉ rõ cần có trách nhiệm trong việc lập danh sách cho nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Có thể nói tóm gọn: Ngay khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, ngư dân sẽ yên tâm hơn khi có bệnh.

Xin cảm ơn ông!

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận