Đường dây nóng : 091.352.8198

Nhiều loại rệp hại cà phê

Theo Chi cục BVTV Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 4.178/152.000 ha cà phê bị các loại rệp gây hại. 

Nhiều loại rệp hại cà phê
Tin bài khác

Qua khảo sát có 3 loại rệp gây hại chính là rệp sáp, rệp vảy nâu và rệp vảy xanh.

 Chi cục đã đưa ra biện pháp phòng trừ. Cụ thể, ngoài việc vệ sinh đồng ruộng, tưới nước và bón phân đầy đủ, thường xuyên kiểm tra vườn cây... bà con có thể luân phiên sử dụng các loại thuốc Abamectin 0.3% + Petroleum oil 88% (Visober 88.3EC), Chlorpyrifos Ethyl (Anboom 40EC), Cypermethrin (SecSaigon 50EC), Imidacloprid (Saimida 100L, T-email 10WP, Midan 10WP)...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Khắc Dũng
Bình luận Gửi phản hồi