Đường dây nóng : 091.352.8198

Nhiều thực phẩm, VTNN không đạt chất lượng

Từ đầu năm 2015 đến nay, lực lượng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm của tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra, phân tích 124/138 mẫu nông sản, thực phẩm.

Tin bài khác

Kết quả có 116 mẫu đạt chất lượng (tỷ lệ 93,5%), 8 mẫu không đạt gồm 3 mẫu chả lụa nhiễm Natri benzoat, 2 mẫu nước mắm có hàm lượng Nitơ thấp hơn so với mức chuẩn, 1 mẫu chả cá và 1 mẫu cá cơm nhiễm hàn the, 1 mẫu cua xay nhiễm E.coli.

Kiểm tra, phân tích 59 mẫu vật tư nông nghiệp có 43 mẫu đạt chất lượng (chiếm tỷ lệ 73%), 16 mẫu không đạt chất lượng (cụ thể phân bón không đạt chỉ tiêu Acid Humic, P2O5, SiO2, CaO; thuốc BVTV không đạt chỉ tiêu Paraquat Dichloride; thức ăn chăn nuôi không đạt chỉ tiêu Vitamin, Ca, Lysine, Protein…).

Lực lượng đã nhắc nhở 2 vụ, phạt tiền 14 vụ với số tiền 47,349 triệu đồng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
MỸ TRUNG
Bình luận Gửi phản hồi