Thứ sáu, 20/04/2018 11:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20 - 26/3)

20/03/2017, 07:01 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Nam, rầy nâu trên đồng phổ biến giai đoạn trưởng thành, diện tích nhiễm và mức độ gây hại có xu hướng giảm do cây lúa ở giai đoạn chín.

1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc

- Bệnh đạo ôn lá: Điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng. Bệnh có xu hướng gây hại tăng nhanh (tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ).

- Chuột tiếp tục gây hại tăng trên trà đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng, gây hại nặng các diện tích lúa ven làng, gần gò đồi. Rầy nâu, rầy lưng trắng có xu hướng phát sinh tăng trên các trà lúa sớm tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Trong điều kiện thời tiết các tỉnh phía Bắc như hiện nay cần theo dõi các bệnh sinh lý như vàng lá sinh lý, nghẹt rễ; một số đối tượng sâu hại mới nổi hại cục bộ như vòi voi hại lúa, bệnh thối thân, bẹ do vi khuẩn...

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Trà lúa ĐX sớm giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh: Bệnh đạo ôn phát sinh hại cổ lá, cổ bông; rầy nâu, rầy lưng trắng có xu hướng gia tăng.

Trà chính vụ, lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, nặng cục bộ. Chuột tiếp tục gây hại, hại nặng trên những ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt

Trà muộn giai đoạn mạ - đẻ nhánh: Ốc bươu vàng, sâu keo, ruồi đục nõn, bọ trĩ gây hại nhẹ, rải rác.

c) Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng phổ biến giai đoạn trưởng thành, diện tích nhiễm và mức độ gây hại có xu hướng giảm do cây lúa ở giai đoạn chín. Các địa phương chuẩn bị xuống giống HT 2017 cần theo dõi lịch xuống giống ở địa phương, gieo sạ mật độ vừa phải.

- Trong thời gian tới, bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng phát sinh tăng trên lúa giai đoạn trỗ, bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh.

- Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu năn (muỗi hành) trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng, trên các giống lúa Jasmine 85, TBR225, OM4900…  

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm tăng về diện tích nhiễm bệnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành hại tương đương tuần trước.

- Cây thanh long: Diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đốm nâu giảm.

- Cây điều: Bọ xít muỗi tiếp tục hại trên các diện tích điều có chồi non, đang ra hoa hoặc quả non và các cây trồng khác; bệnh thán thư hại giảm do nhiệt độ tăng, ẩm độ giảm.

CỤC BVTV

 

KHUYẾN CÁO

Trên lúa: Thời tiết vẫn thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và gây hại mạnh, để quản lý bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phun thuốc Beam 75WP đặc trị đạo ôn. Ngoài ra cần lưu ý bệnh bạc lá do vi khuẩn có thể phun thuốc trừ khuẩn Bonny 4SL. Để phòng trừ các loại nấm bệnh gây lem lép hạt cần xử lý Aviso 350SC giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.

Khi rầy nâu xuất hiện ở mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 - 2kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 - 15kg/ha). Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ phun Opulent 150SC hoặc Wellof 330EC.

Rau màu: Trừ sâu khoang, sâu xanh bằng Atabron 5EC (1 lít/ha).

Cây thanh long: Phun phòng định kỳ bộ ba trừ đốm nâu của Công ty CP Nông dược HAI để phòng trừ nấm bệnh tấn công cành và trái.

Cây tiêu: Phòng bệnh chết nhanh, chết chậm định kỳ bằng nhóm sản phẩm Manozeb 80WP + Bonny 4SL và kết hợp rải Wellof 3GR (20 - 25gr/gốc) trừ rệp sáp gốc và rễ.

Cà phê: Bệnh khô cành phun Carbenda Supper 50SC hoặc Manozeb 80WP; Rệp sáp, rệp vảy xanh phun Nurelle D 25/2.5EC (1 - 1,5 lít/ha).

H.A.I

Đang được quan tâm

Gửi bình luận