Thứ bảy, 24/02/2018 01:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải quyết chế độ cho Chủ nhiệm HTX

27/08/2013, 09:46 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thành lập Tổ thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX.

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam vừa thành lập Tổ thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX.

Theo đó, ông Trần Ngọc Hòa, PGĐ Sở Nội vụ Quảng Nam làm Tổ trưởng. Tổ thẩm định có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, kinh phí và tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh quyết định về hưởng chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo đúng quy định.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận