Thứ hai, 23/04/2018 02:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phân biệt công chức, cán bộ, viên chức

16/03/2009, 10:56 (GMT+7)

Xin phân biệt giúp thế nào là công chức, cán bộ, viên chức?

Xin phân biệt giúp thế nào là công chức, cán bộ, viên chức?

Nhiều bạn đọc ở Vinh, Nghệ An

Công chức là người làm công ăn lương từ ngân sách trong hệ thống quản lý của Nhà nước. Hiện theo đúng pháp lệnh thì chỉ còn có khoảng 300 nghìn công chức mà thôi. Cán bộ là những công chức có chức vụ quản lý. Viên chức là những người được tuyển dụng để phục vụ trong hệ thống chính quyền, có nhận lương từ ngân sách và cả phần được hưởng từ nguồn phi sự nghiệp. Hiện có cả triệu viên chức (thầy giáo, thầy thuốc, nhân viên…).

Pháp lệnh về Cán bộ, Công chức là Pháp lệnh số 01/1998/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra ngày 26-12-1998; được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh số 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28-4-2000 và Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH ra ngày 29-4-2003. Đáng chú ý là theo Pháp lệnh bổ sung (2000 và 2003) thì có mấy điểm đáng chú ý sau đây:

“Điều 6: Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây:

1. Trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

5. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.

6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

8. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

GS.TS NGUYỄN LÂN DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận