Thứ tư, 25/04/2018 05:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ chính sách với cán bộ đoàn

07/05/2013, 11:08 (GMT+7)

Sinh viên tham gia công tác đoàn có được hỗ trợ hoạt động phí như đối với cán bộ đoàn chuyên trách không?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: vscuvanx@gmail.com xin hỏi:

Xin luật gia cho biết các chế độ chính sách đối với sinh viên tham gia công tác đoàn của các trường đại học, cao đẳng. Sinh viên tham gia công tác đoàn có được hỗ trợ hoạt động phí như đối với cán bộ đoàn chuyên trách không?

Đây là vấn đề nhiều sinh viên quan tâm, mong luật gia giải đáp.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Thanh niên và Quyết định số 13 ngày 6/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục dạy nghề quy định: Đối với cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được hưởng chế độ, chính sách như sau:

Được ưu tiên cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được ưu tiên xét cấp học bổng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thêm về điều kiện làm việc, học tập theo khả năng, tình hình thực tế của từng trường.

Hằng năm cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tuyên dương, khen thưởng. Kinh phí tổ chức tuyên dương khen thưởng cán bộ Đoàn, Hội được bố trí trong tổng kinh phí hằng năm được cấp cho tổ chức Đoàn, Hội.

Cán bộ Đoàn, Hội là học sinh, sinh viên được hỗ trợ hoạt động phí hằng tháng hoặc theo năm học. Căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quy định mức hỗ trợ hoạt động phí đối với từng chức danh cán bộ Đoàn, Hội.

Ngoài ra còn có các chính sách khác đối với cán bộ Đoàn, Hội như: được ưu tiên bổ trí chỗ ở ký túc xá.

Trên đây là những quy định chung, chính sách này có hiệu lực từ ngày 26/3/2013. Bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận