Thứ hai, 23/04/2018 05:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải quyết vướng mắc liên quan đến sử dụng đất đai

03/12/2008, 09:16 (GMT+7)

Một bạn đọc xin được giấu tên ở Hà Nội xin hỏi:

Sau khi xây dựng gia đình, bố mẹ tôi cho chúng tôi ra ở riêng và trao quyền sử dụng đất cho chúng tôi từ năm 2001 và cũng từ đó đến nay gia đình tôi vẫn nộp thuế cho Nhà nước diện tích đất là 255m2. Hiện nay ở địa phương tôi thực hiện Nghị định 84 của Chính phủ thì xã thông báo gia đình tôi lấn đất công là 79m2.

Xã cho rằng theo bản đồ địa chính năm 1985 thì đất của gia đình là 176m2, nhưng đến năm 2001 xã đo đạc lại thì diện tích đất của gia dình là 255m2, như vậy là dư ra 79m2. Xin hỏi việc xã giải thích cho gia đình tôi như vậy có đúng không; và hiện nay giải quyết vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 84 ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Trong trường hợp số liệu đo đạc thực tế mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết như sau:

+Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giấy chứng nhận được tính theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

+Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích đất nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận quyền chuyển nhượng của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chêch lệch theo quy định về pháp luật đất đai.

+Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được UBND xã xác nhận diện tích đất nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 4,5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 của nghị định này.

(Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai; vi phạm chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý; lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được cắm mốc; lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng; lấn chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và cả trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm... Nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc các trường hợp đã nêu trên mà phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Như vậy, bạn phải đối chiếu hiện trạng, ranh giới thửa đất mà bạn đang sử dụng thuộc trường hợp nào (như luật sư đã nêu) để từ đó đối chiếu xem gia đình sẽ được giải quyết theo trường hợp nào theo Nghị định số 84CP.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận