Thứ bảy, 21/04/2018 07:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

09/07/2012, 11:36 (GMT+7)

Trong thời gian gần đây chuyên mục nhận được rất nhiều thư của bạn đọc gửi về chuyên mục hỏi về vấn đề hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34 của Chính phủ. Luật gia cũng đã trả lời nhiều bạn đọc trên các số báo gần đây.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tranthaodtl@yahoo.com.vn xin tư vấn:

Tôi hiện đang công tác tại Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện. Trước đây tôi công tác ở Phòng Tổ chức - Xã hội huyện và chuyển về đài từ năm 2002. Thời gian công tác của tôi đến nay được 34 năm. Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế, mã ngạch chuyên viên 01,003, hệ số lương 4,98 (đang hưởng phụ cấp vượt khung 14%). Hưởng lương từ quỹ lương thuộc ngân sách Nhà nước, đóng BHXH bắt buộc. Xin luật gia vui lòng cho tôi được biết trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 57/2011 và Nghị định 34/2012  không?

Trả lời:

Trong thời gian gần đây chuyên mục nhận được rất nhiều thư của bạn đọc gửi về chuyên mục hỏi về vấn đề hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34 của Chính phủ. Luật gia cũng đã trả lời nhiều bạn đọc trên các số báo gần đây.

Nhiều bạn đọc còn nhiều băn khoăn thắc mắc về xác định ai là công chức, ai là viên chức; tại sao đang là công chức được điều chuyển sang đơn vị khác thì không được coi là công chức mà lại xếp vào ngạch viên chức và không được hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị định 34CP. Đây là những vấn đề còn nhiều vướng mắc nhất là ở cấp, quận, huyện.

Như các bạn đã biết khi thực hiện Nghị định 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thì đã có bảng chuyển xếp lương theo nhóm ngạch chức danh, mã số ngạch; trong các bảng chuyển xếp lương này đã quy định rõ mã ngạch công chức bao gồm (loại A1, A2, A3; loại B và loại C); Viên chức loại A3; A2, A1, A0; viên chức loại B và loại C. Mỗi loại công chức, viên chức có mã số ngạch riêng và căn cứ vào xếp ngạch này để phân biệt ai là công chức, ai là viên chức; tiếp đó là Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản của Chính phủ đã quy định cụ thể ai là công chức.

Theo Nghị định 57 trước đây và nay là Nghị định số 34 về chế độ phụ cấp công vụ thì chỉ những người là cán bộ, công chức thì mới thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Đối với trường hợp của bạn nếu hiện nay bạn vẫn được xếp lương nhóm ngạch chức danh là chuyên viên, có mã số ngạch 01,003 thì bạn thuộc công chức loại A1 thì bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp chế độ công vụ.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận