Chủ nhật, 22/07/2018 12:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

NPK Văn Điển vượt trội ở Thanh Hóa

10/07/2014, 08:05 (GMT+7)

Phân bón Văn Điển đã giải quyết được 3 vấn đề trở ngại trong canh tác lúa ở Yên Định là giảm sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc BVTV, khắc phục tình trạng lúa đổ ngã.

NPK Văn Điển vượt trội ở Thanh Hóa
Phân bón Văn Điển trong canh tác lúa ở Yên Định

Huyện Yên Định (Thanh Hóa) có gần 10.000 ha đất lúa, được hình thành từ phù sa của hệ thống sông Mã, bản chất chua pH < 4,5, nghèo lân và các chất trung vi lượng. Canh tác lúa chưa bền vững do 3 trở ngại lớn là sâu bệnh, lúa đổ non và năng suất lúa ở một số nơi chưa cao.

Qua khảo sát thực tiễn SX lúa của các địa phương ở Yên Định cho thấy, nguyên nhân chính là việc sử dụng phân bón chưa hợp lý.

Bà con nông dân thường sử dụng phân đơn để canh tác lúa là chính, một số địa phương đã có sử dụng phân tổng hợp nhưng chủ yếu là loại phân NPK thông thường, không đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của cây lúa dẫn đến lúa sinh trưởng, phát triển kém, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh thấp nên đã gây ra những trở ngại trên.

Vụ ĐX 2013-2014, Hội Nông dân huyện Yên Định phối hợp với Cty CP Phân bón Văn Điển thực nghiệm mô hình bón phân đa yếu tố NPK Văn Điển tại hai xã Định Hòa và Định Tân, mỗi địa phương làm 0,5 ha.

Phân bón Văn Điển là loại phân bón đa chất dinh dưỡng gồm đạm, lân, kali (NPK) cùng các chất trung lượng như vôi (CaO), ma giê (MgO) , silic (SiO2), lưu huỳnh (S) và 6 chất vi lượng là kẽm (Zn), sắt (Fe), bo (B), Coban (Co), mangan (Mn) và đồng (Cu). Tổng số là 13 chất dinh dưỡng.

Phân bón NPK Văn Điển sử dụng tại mô hình gồm hai loại phân bón lót và phân bón thúc chuyên dùng cho cây lúa.

- Loại phân bón lót: NPK 6.11.2 có các chất dinh dưỡng (N 6%, P 11%, K 2%, Ca 20% , Mg 10%, SiO2 15%, S 2% và các chất vi lượng Zn, Fe, Mn, Co, Cu tổng dinh dưỡng là 74%).

- Loại phân bón thúc: NPK 16.5.17 có các chất dinh dưỡng (N 16%, P 5%, K 17%, Ca 8% , Mg 5%, SiO2 7%, S 2% và các chất vi lượng Zn, Fe, Mn, Co, Cu tổng dinh dưỡng là 60%).

Mô hình tại xã Định Hòa canh tác giống lúa thơm chất lượng cao RVT. Tất cả các biện pháp kỹ thuật ở nền bón phân Văn Điển và nền đối chứng như nhau nhưng chỉ khác là loại phân và liều lượng phân sử dụng.

 Nền phân bón Văn Điển bón lót, thúc hai chủng loại nêu trên. Bón lót trước cấy 600 kg/ha (30 kg/sào 500 m2) NPK 6.11.2 và bón thúc đẻ nhánh 400 kg/ha (20 kg/sào) NPK 16.5.17, bón 1 đợt khi lúa ra lá mới.

Còn nền phân đối chứng của 5 hộ nông dân là: Bón lót (loại phân của Cty khác) trước cấy 500 kg/ha NPK 5.10.3 (25 kg/sào). Bón thúc đẻ nhánh và bón đón đòng 240 kg ure/ha (12 kg/sào) + 160 kg kali/ha (8 kg/sào).

So sánh về giá trị đầu tư phân bón thì nền phân đối chứng cao hơn nền bón phân Văn Điển là 1.160.000 đ/ha (58.000 đ/sào). So sánh về cơ cấu các yếu tố dinh dưỡng thì nền bón phân Văn Điển hơn hẳn nền đối chứng 120 kg CaO, 80 kg MgO, 118 kg SiO2, 20 kg S/ha và các chất vi lượng Zn, Fe, Mn, B, Co, Cu.

Kết quả thu hoạch: Ruộng bón phân Văn Điển cho năng suất 56 tạ thóc/ha, ruộng đối chứng bình quân của 5 hộ nông dân đạt 52 tạ/ha. Như vậy, ruộng bón phân Văn Điển cho năng suất cao hơn ruộng đối chứng 400 kg thóc/ha (20 kg/sào) với giá thóc RVT là 9.500 đ/kg đã làm lợi 190.000 đ/sào nếu tính cả tiền chênh lệch phân bón thì công thức bón phân Văn Điển cho lãi ròng 248.000 đ/sào.

Bà Ngô Thị Chiếm, nông dân tham gia mô hình nhận xét: "Tôi cấy 4 sào lúa trong vùng thực nghiệm bón phân Văn Điển còn 1 sào đối chứng bón phân đơn. Lúa bón phân Văn Điển đẻ nhánh gọn, cứng cây, dầy lá, màu lá xanh sáng, dàn lúa đồng đều, trỗ thoát nhanh, rất ít lép, bông chùng, số hạt chắc trên bông cao, màu hạt vàng sáng, lá đòng vàng như lá gừng, không có sâu bệnh gây hại.

Cả vụ không dùng thuốc BVTV song lúa không đổ non. Năng suất thực thu 291 kg/sào.

Còn 1 sào ruộng bón phân đơn thì lúa yếu cây, thời gian chín kéo dài, nhiều sâu bệnh gây hại phải đánh thuốc trừ sâu cuốn lá và rầy nâu, gần 1/3 diện tích lúa đổ non, năng suất chỉ đạt 254 kg/sào. Tôi thấy bón phân Văn Điển tiền đầu tư thấp hơn nhưng lại cho năng suất cao hơn. Đây là loại phân bón rất phù hợp với đồng ruộng của xã Định Hòa".

Mô hình tại xã Định Tân canh tác giống lúa lai 27T31. Nền phân bón Văn Điển vẫn sử dụng hai loại trên, bón lót trước cấy 700 kg/ha (35 kg/sào) NPK 6.11.2, bón thúc 1 đợt khi lúa ra lá mới 500 kg/ha (25 kg/sào) NPK 16.5.17.

Các biện pháp canh tác thực hiện ở hai công thức nêu trên là giống nhau. So sánh về giá trị đầu tư phân bón thì nền phân bón đối chứng cao hơn nền phân bón Văn Điển là 589.000 đ/ha (29.450 đ/sào) so sánh về cơ cấu các yếu tố dinh dưỡng thì nền phân bón Văn Điển cao hơn nền phân đối chứng 121kg CaO, 80,2 kg MgO, 118,8 kg SiO2, 20,1 kg S/ha và các chất vi lượng.

Kết quả thu hoạch ruộng bón phân Văn Điển cho năng suất 76,24 tạ thóc/ha (381,2 kg/sào). Ruộng đối chứng bình quân của 4 hộ nông dân đạt 68 tạ thóc/ha (340 kg/sào).

Phân bón Văn Điển đã giải quyết được 3 vấn đề trở ngại trong canh tác lúa ở Yên Định là giảm sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc BVTV, khắc phục tình trạng lúa đổ ngã và tăng năng suất, chất lượng lúa gạo. Đây cũng là mục tiêu của phân bón Văn Điển đối với SX lúa bền vững.

Như vậy, ruộng bón phân Văn Điển cho năng suất cao hơn ruộng đối chứng 41,2 kg thóc/sào. Với giá thóc 6.000 đ/kg, nếu tính cộng cả tiền chênh lệch phân bón thì công thức bón phân Văn Điển cho lãi ròng 326.450 đ/sào.

Ông Trịnh Văn Quang có 2 sào ruộng trong vùng thực nghiệm bón phân Văn Điển cho biết: "Những thửa ruộng bón phân Văn Điển lúa đẻ gọn, nhánh mập, lá vươn, ngọn lúa nở màu lá xanh sáng, bản lá dày, cứng cây, trỗ thoát nhanh, hạt mẩy, số hạt lép trên bông thấp. Cả vụ không thấy sâu bệnh gây hại, hạt thóc màu vàng sáng.

Còn ruộng bón phân đơn thì lá xanh đen, mỏng, thời gian trỗ bông kéo dài, tỷ lệ lép cao, hạt lúa xấu màu, khi thu hoạch lá đòng vẫn xanh, sâu bệnh gây hại nhiều, phải dùng thuốc BVTV trừ sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu, năng suất lúa chưa cao".

Cuối tháng 5/2014, Hội Nông dân huyện Yên Định tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình bón phân Văn Điển cho cây lúa ở hai xã Định Hòa và Định Tân. Kết quả theo dõi những chỉ tiêu sinh thái, sinh trưởng phát triển của cây lúa, tính chống chịu và hiệu quả kinh tế cho thấy: Nền phân Văn Điển lúa sau cấy 15 ngày, bộ rễ nhiều hơn 1,5 lần nền đối chứng, cây lúa khỏe, lá xanh sáng, cứng cây, dầy lá.

Còn cây lúa bón phân đơn thì màu lá xanh đậm, yếu cây, dàn lúa không đều, chiều cao thấp hơn bón phân Văn Điển 10 cm, chiều dài bông ngắn hơn trung bình 3 cm, số hạt chắc trên bông thấp hơn trung bình 4%, tỷ lệ lúa đổ ngã chiếm 20%, sâu bệnh gây hại phát triển, phải sử dụng thuốc trừ sâu 2 lần.

Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất đánh giá, mô hình bón phân đa yếu tố NPK Văn Điển tại xã Định Hòa và Định Tân rất có hiệu quả, lúa phát triển đồng đều, sức đề kháng sâu bệnh tốt, không bị đổ ngã khi gặp mưa to gió lớn, năng suất lúa tăng, chất lượng gạo cải thiện, giảm chi phí SX mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho nông dân.

KS NGUYỄN XUÂN THỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận