Đường dây nóng : 091.352.8198

Phấn đấu 9 xã về đích cuối năm 2014

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Vĩnh Long tiến hành triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tin bài khác
Đích đến của việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến cuối năm 2014 sẽ có 2 xã điểm của tỉnh và 7 xã điểm của huyện, thị xã đạt xã NTM, các xã còn lại trong 22 xã điểm phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí; các xã ngoài xã điểm phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Vĩnh Long tiến hành triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung ưu tiên đầu tư nguồn lực cho 9 xã đạt tiêu chí vào năm 2014, rà soát và tiếp tục bố trí vốn lồng ghép hỗ trợ 13 xã điểm còn lại hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2015.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
NGUYỄN DUY
Bình luận Gửi phản hồi