Thứ sáu, 20/07/2018 11:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phấn đấu giữ vững ngôi vị số 1 SX lúa

04/01/2013, 10:54 (GMT+7)

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nông nghiệp Kiên Giang tiếp tục gặt hái được thành công...

Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang Mai Anh Nhịn

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nông nghiệp Kiên Giang tiếp tục gặt hái được thành công, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, giá trị SX toàn ngành đạt 15.568 tỷ đồng, tăng 7,77% so với năm 2011.

Trong đó, hai lĩnh vực có đóng góp nhiều nhất là nông nghiệp (9.475 tỷ đồng) và thủy sản (5.961 tỷ đồng). Riêng về SX lúa, nông dân Kiên Giang đã đạt được những thắng lợi lớn trên cả 3 mặt: diện tích gieo sạ, năng suất và sản lượng đều tăng.

Toàn tỉnh xuống giống được 725.129/694.800 ha, năng suất bình quân 5,91 tấn/ha, sản lượng gần 4,3 triệu tấn, tăng 9,33% so với năm 2011, tiếp tục dẫn đầu cả nước về SX lúa. Năm 2013, ngành phấn đấu giữ vững ngôi vị số 1 về SX lúa, với tổng diện tích gieo trồng là 733.850 ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha, tổng sản lượng trên 4,4 triệu tấn.

Khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 589.095 tấn, tăng 7,46% so với năm 2012, chăn nuôi nâng đàn heo lên 350 ngàn con, trâu bò 19.500 con, đàn gia cầm 6,2 triệu con, SX rau màu, cây ăn trái, phát triển lâm nghiệp ổn định.

Để đạt được những mục tiêu trên, ngành tập trung thúc đẩy SX nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, tăng thu nhập cho nông dân.

Trong đó, ưu tiên thực hiện chương trình giống nông lâm ngư nghiệp, xã hội hóa công tác nhân giống, tập trung phát triển và nhân rộng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao 100.000 ha phục vụ XK; áp dụng các quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, SX rau màu…

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận