Thứ tư, 18/07/2018 11:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phấn đấu năm nay 3 xã cán đích

16/01/2013, 10:44 (GMT+7)

Qua 2 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều tiêu chí đã được hoàn thành.

Qua 2 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều tiêu chí đã được hoàn thành, bộ mặt nông thôn thay đổi, SX phát triển, đời sống người dân được nâng lên. NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thành Hữu (ảnh), Chi cục trưởng Chi cục PTNT, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hậu Giang, xung quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết những kết quả mà tỉnh đã đạt được qua 2 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM?

Mặc dù mới triển khai nhưng Chương trình NTM đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đến nay 54/54 xã của tỉnh đã hoàn thành công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng xã NTM, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang triển khai rộng rãi ra dân.

Tuy nhiên, cần thông tin thêm là hiện nay UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương cần rà soát điều chỉnh, bổ sung lại đồ án và đề án để phù hợp với chủ trương, văn bản hướng dân của Bộ, ngành chuyên môn và đặc điểm tình hình kinh tế- xã hội của địa phương nhằm phát huy tốt điều kiện sẵn có đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Ban chỉ đạo các cấp được củng có, kiện toàn; tỉnh, huyện có Văn phòng điều phối với đầy đủ thành phần chức năng, từ đó công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Thông qua công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn và các hội thảo chuyên đề, nhận thức của cán bộ và người dân đã có bước chuyển biến rõ rệt về nội dung cũng như mục đích, ý nghĩa của chương trình, đặc biệt người dân đã thấy được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong thực hiện xây dựng NTM.

Kết quả so với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM của Chính phủ đạt tương đối khá, bình quân chung cả tỉnh đạt từ 5 - 6 tiêu chí/xã; Trong đó 11 xã điểm chỉ đạo của tỉnh đạt bình quân từ 9-10 tiêu chí, dẫn đầu là xã Tân Tiến (TP Vị Thanh) đạt 13/19 tiêu chí. Các xã không thuộc xã điểm bình quân đạt từ 4-5 tiêu chí, tăng từ 1-2 tiêu chí so với đầu năm 2011.

Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành 5/7 bước xây dựng NTM và đang triển khai thực hiện 2 bước còn lại là: Tổ chức thực hiện đề án và giám sát, đánh giá, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án.

Được biết, Hậu Giang đã chọn một số xã xây dựng hoàn thành 19 tiêu chí để chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh, xin ông cho biết công tác đầu tư cũng như chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như thế nào?

Có 3 xã được chọn đó là Tân Tiến (TP Vị Thanh), Đại Thành (TX Ngã Bảy) và Vị Thanh (huyện Vị Thủy) để thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM trong năm 2013 nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 thành lập tỉnh.

UBND tỉnh đã triển khai và chỉ đạo cho BCĐ tỉnh tập trung ngay từ đầu năm, trực tiếp làm việc với các xã này để nắm lại kết quả thực chất mà các xã đã đạt được; xây dựng kế hoạch thực hiện đến cuối năm và đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các cấp, các ngành có liên quan hỗ trợ.

Tập trung ưu tiên đầu tư, bố trí 100% vốn từ nguồn trực tiếp của Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2013, bố trí lồng ghép vốn đầu tư từ các Chương trình MTQG khác, ngân sách địa phương; chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho 3 xã điểm này nhất là các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Xã hội hóa công tác xây dựng giao thông nông thôn

Những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải trong quá trình xây dựng NTM không phải là ít, BCĐ tỉnh đã có giải pháp gì để tháo gỡ?

Khó khăn lớn nhất không chỉ riêng đối với Hậu Giang mà tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều gặp phải đó là nguốn vốn đầu tư cho Chương trình NTM rất lớn trong khi nguồn lực lại có hạn. Vì vậy, ngay từ đầu tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo phải hết sức quan tâm xã hội hóa các nguồn vốn để xây dựng NTM; tiêu chí nào ít vốn, dễ thực hiện thì làm trước; tiêu chí khó, cần vốn lớn thì từng bước thực hiện theo lộ trình.

Về công tác cán bộ, tỉnh đã tăng cường mở các lớp đào tạo tập huấn (năm 2012 đã tổ chức được 36 lớp, đào tạo cho 2.347 lượt cán bộ tham gia) cho cán bộ BCĐ các cấp để nâng cao kiến thức về xây dựng NTM. Tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ đại học về hỗ trợ các xã, trước mắt là 11 xã điểm của tỉnh, bổ sung biên chế chuyên trách cho BCĐ các cấp, riêng đối với BCĐ tỉnh ưu tiên biên chế chuyên trách cho Văn phòng điều phối nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực để tham mưu tốt cho BCĐ trong chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện.

Các Sở, ngành chuyên môn tăng cường cập nhật, nghiên cứu chủ trương, chính sách các văn bản có liên quan đến xây dựng NTM để tham mưu kịp thời, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện từng tiêu chí do ngành phụ trách, kêu gọi doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn đỡ đầu cho các địa phương...

Xin cảm ơn ông!

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận