Thứ sáu, 20/07/2018 12:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp chống dịch bệnh truyền nhiễm

25/07/2014, 08:15 (GMT+7)

Người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: lamthanhdongthap@gmail.com hỏi:

Chúng tôi làm việc tại trung tâm y tế dự phòng của tỉnh, có trạm thường trực ở tuyến huyện tham gia chống dịch thường xuyên, xin hỏi về đối tượng được hưởng chế độ chính sách đối với cán bộ tham gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trả lời:

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 10/2014 ngày 26/2/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động- Thương binh và xã hội quy định chế độ phụ cấp chống dịch đối với người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm như sau:

Người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp chống dịch theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B mà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định cụ thể danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C theo quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm mà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Thông tư này.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm gồm: Bệnh viện chuyên khoa bệnh truyền nhiễm; khoa truyền nhiễm thuộc bệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên và các cơ sở y tế khác có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được ban chỉ đạo chống dịch các cấp quyết định huy động trong trường hợp có dịch.

Thời gian hưởng phụ cấp chống dịch là số ngày thực tế tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, trong thời gian kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố dịch đến khi công bố hết dịch.

Từ quy định nêu trên bạn cần nghiên cứu thêm Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và các phụ lục kèm theo Thông tư này để hiểu rõ hơn về đối tượng cũng như mức phụ cấp cho từng đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp theo Thông tư này.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận