Thứ sáu, 20/07/2018 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phụ cấp công vụ

12/09/2013, 10:13 (GMT+7)

Tôi nguyên là Trưởng Phòng Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện; ngạch công chức 01.003, bậc lương 9/9, hệ số lương 4,98...

Anh Trịnh Đình Thiếu Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Bù Đăng (Bình Phước) xin hỏi:

Tôi nguyên là Trưởng Phòng Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao cấp huyện; ngạch công chức 01.003, bậc lương 9/9, hệ số lương 4,98. Do yêu cầu nhiệm vụ, UBND huyện quyết định điều tôi sang làm Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Hiện nay, tôi đang hưởng chế độ bậc lương trên. Trường hợp như tôi có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ không?

Trả lời:

Theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định:

Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại điều 1 nghị định này, bao gồm:

Cán bộ theo quy định tại khoản 1 điều 4 Luật Cán bộ, công chức;

Công chức theo quy định tại khoản 2 điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ, công chức và điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Nghị định 34 quy định cụ thể như trên và hiện nay thực tế ở một số tỉnh đã có hướng dẫn quy định những đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ (công chức cấp huyện): Đối với người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Công chức được cấp có thẩm quyền luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cấp huyện.

Theo luật gia thì trường hợp của anh đang là công chức cấp huyện, anh được điều động giữ cấp trưởng của đơn vị sự nghiệp thì anh vẫn được hưởng phụ cấp công vụ.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận