Chủ nhật, 22/07/2018 04:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quản lý chặt lễ hội chọi trâu

10/08/2017, 08:14 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy vừa ký Quyết định số 3050/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.

Việc này nhằm bảo đảm việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu đúng với truyền thống, ý nghĩa của lễ hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh lành mạnh của nhân dân; đồng thời hướng tới việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo những hình ảnh đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý và chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu. Bộ cũng phối hợp với các ban, bộ, ngành trong việc quản lý và tổ chức lễ hội; định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội. Vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. 

Các đơn vị liên quan của Bộ sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn; đề xuất xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo để phù hợp với tình hình thực tế. Bộ sẽ kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của Luật di sản văn hóa thì Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ xem xét đưa di sản ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Thanh tra Bộ VH-TT&DL sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tổ chức các lễ hội, đặc biệt các lễ hội không có cơ sở để khẳng định là lễ hội dân gian truyền thống, có nội dung kích động bạo lực, phản cảm như lễ hội, hội chọi trâu.

CP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận