Thứ sáu, 25/05/2018 05:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Bình phân bổ hơn 130 tỷ đồng xây dựng NTM

10/08/2017, 08:05 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 130 tỷ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017.

08-41-54_nnvn-_nh_lm_duong_be_tong_
Xây dựng đường bê tông NTM ở Quảng Bình

Trong đó, 99 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển được phân bổ cho 53 xã nghèo, đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và TX Ba Đồn. Ngoài ra có 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017; 30 xã đã đạt chuẩn NTM trước đó và 31 xã còn lại đang xây dựng NTM.

Vốn sự nghiệp 31 tỷ đồng đầu tư cho phát triển sản xuất, dịch vụ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân. Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ thực thi xây dựng NTM. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tuyên truyền về NTM, quản lý điều hành, kiểm tra giám sát…

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng quy định của Nhà nước, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cao. Đồng thời, tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn vốn để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nhiệm vụ xây dựng NTM.

T.PHÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận