Thứ tư, 18/07/2018 04:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Trị ra Nghị quyết huy động các nguồn lực xây dựng NTM

23/07/2014, 09:41 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị vừa ra Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND “Về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị đến năm 2020”.

Theo đó mục tiêu xây dựng NTM Quảng Trị có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức SX hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ấm no, hạnh phúc, dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao...

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% số xã (59 xã) đạt chuẩn NTM, 58 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Số lượng tiêu chí tăng thêm bình quân của mỗi xã là 1 - 2 tiêu chí/năm.

Dự kiến, đến cuối năm 2014, có 3 xã của huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn NTM.

LÂM QUANG HUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận