Đường dây nóng : 0913.378.918

Quy định về chế độ tiền tuất

Bác trai tôi mất, bác gái chỉ được hưởng 10 tháng lương hưu mà không có chế độ nào khác, mong LS giải thích rõ?
Tin bài khác

Bạn đọc ở hòm thư: minhxuan67@gmail.com hỏi:  

Tôi có bác ruột là cán bộ xã nghỉ chế độ hưu trí và được hưởng lương hưu hằng tháng. Đầu năm 2007, bác tôi mất  thì bác gái được hưởng 10 tháng lương hưu. Từ đó đến nay bác gái không được hưởng thêm gì (bác tôi đã 63 tuổi, không hưởng chế độ gì). Vậy xin luật sư cho biết trường hợp của bác gái tôi có được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng không? 

Trả lời: 

Bác trai bạn là cán bộ xã nghỉ hưu, khi bác bạn chết thì người lo mai táng cho bác bạn (gia đình) được nhận trợ cấp mai táng theo Điều 77 Luật BHXH. Mức hưởng là 10 tháng lương tối thiểu chung.

Theo Điều 36 Nghị định 152 ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH, khi bác bạn chết thì thân nhân của bác bạn được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng (vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc dưới 55 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ từ 81% trở lên).

Điều kiện để thân nhân người chết được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng là người đó không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng mức thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với mỗi thân nhân được hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì được hưởng mức trợ cấp tiền tuất bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

Số thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng không quá 4 người đối với một người chết.

Thời điểm thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng kể từ tháng liền kề sau tháng người thân chết.

Nếu thân nhân của người chết không đủ điều kiện hoặc không có người hưởng tiền tuất hằng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần (cứ mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH).

Theo như bạn trình bày thì bác trai bạn mất, bác gái mới được hưởng 10 tháng lương (đây là tiền mai táng phí) đúng ra bác ấy đã ngoài 60 tuổi thì phải được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. Nhưng hiện nay bác ấy lại không được hưởng. Vậy bạn cần lên Ban Thương binh - Xã hội xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hỏi xem trường hợp này tại sao không được hưởng và cần làm đơn xin hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng cho bác gái theo đúng quy định của Luật BHXH.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG. Minh hương
Bình luận Gửi phản hồi