Đường dây nóng : 0913.378.918

Quy định về chuyển xếp lương khi điều động cán bộ, công chức

Anh Nguyễn Nam ở Đăk Lăk hỏi:
Tin bài khác

Năm 1996, tôi công tác ở xã làm cán bộ văn phòng, bằng của tôi lúc đó là trung cấp thống kê. Năm 1999 tôi được bầu làm Phó chủ tịch xã, năm 2004 được bầu làm Chủ tịch xã, sau đó tôi được điều động về làm Phó phòng cấp huyện; tôi tốt nghiệp đại học năm 2007.

Tôi không hiểu tại sao khi được điều động về huyện thì UBND huyện chỉ xếp lương bảo lưu Chủ tịch xã cho tôi 6 tháng sau đó xếp lương cho tôi bậc 1 hệ Đại học từ đầu, trong khi tôi được Sở Nội vụ đồng ý cho bổ nhiệm thẳng không phải thi tuyển cũng không phải tập sự vì có thời gian dài làm công tác chuyên môn và chuyên trách cấp xã. Xin hỏi việc xếp lương cho tôi như vậy có đúng không, và với quá trình công tác của tôi thì chuyển xếp lương như thế nào, xin luật sư tư vấn, giúp đỡ. 

Trả lời: 

Vì trong thư anh không nêu rõ ngạch, bậc, lương, hệ số lương của anh khi công tác ở xã và hiện nay nên luật sư không có cơ sở để đối chiếu việc xếp lương đó là đúng hay chưa đúng.

Theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; Nghị định 204 của Chính phủ về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thì khi cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho bảo lưu mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch hoặc chức danh cũ khi thay đổi công việc, thì được căn cứ vào hệ số lương cũ đã được bảo lưu để chuyển sang lương mới (theo ngạch bậc chuyên viên đã được điều động).

Trường hợp của anh là được điều động từ chức danh Chủ tịch xã lên giữ chức phó phòng ở một đơn vị cấp huyện. Như vậy, đây là việc điều động đối với cán bộ công chức, viên chức và đương nhiên phải căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan và trình độ, năng lực công tác của cán bộ mà xếp lương cho phù hợp với ngạch bậc công chức theo Nghị định 204, Thông tư 01/2005.

Khi điều động công chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ quan sử dụng và quản lý công chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp (anh đang là  công chức cấp xã, sau đó được bầu là Chủ tịch xã (là cán bộ chuyên trách cấp xã)) và được điều động về công tác ở một Phòng thuộc cấp huyện với chức danh Phó phòng, như vậy anh phải được bổ nhiệm vào ngạch công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn của anh bậc đại học (anh không phải thi nâng ngạch vì đã được Sở Nội vụ đồng ý cho bổ nhiệm thẳng vì đã có thời gian công tác chuyên môn ở cấp xã).

Như vậy về nguyên tắc,  khi chuyển xếp lương cho anh các cơ quan chức năng phải căn cứ vào mức lương anh hiện hưởng, thời điểm chuyển xếp lương, bằng cấp, năng lực nghiệp vụ mà xếp lương theo đúng ngạch bậc bằng mức lương đang bảo lưu (chức vụ Chủ tịch xã) hoặc mức lương ngạch công chức  có bậc cao hơn mức lương đó chứ không được xếp thấp hơn.

Vì anh chưa đưa ra các thông tin cụ thể nên luật sư hướng dẫn anh lên Sở Nội vụ đề nghị xem xét lại việc chuyển xếp lương cho anh cho phù hợp vì nếu việc chuyển xếp lương cho anh như hiện nay thì anh đã có 12 năm công tác cũng chỉ được xếp lương như những sinh viên vừa ra trường (bậc khởi điểm của đại học), mặc dù về bằng cấp anh đã có đủ trình độ chuẩn anh đã được Sở Nội vụ đồng ý cho việc điều động chuyển công tác từ xã lên huyện.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi