Đường dây nóng : 0913.378.918

Quy định về thời giờ làm việc và nghỉ bù làm ca

Một bạn đọc ở địa chỉ hòm thư: npl@yhoo.com xin hỏi:
Tin bài khác

Tôi làm việc trong một Cty. Lý do mất điện và thiếu nguyên liệu nên phải cho công nhân nghỉ việc, sau đó công nhân phải làm tăng ca để bù vào thời gian nghỉ do mất điện. Nhưng tính thời gian làm tăng ca và thời gian nghỉ thì thời gian nghỉ vẫn nhiều hơn thời gian làm tăng ca.

Xin hỏi luật sư vì lý do mất điện và thiếu nguyên liệu mà Cty cho nghỉ thì công nhân có được hưởng nguyên lương hay không? Thời gian làm bù giờ có được tính làm thêm hay không? 

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ nhưng không quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không được quá 300 giờ trong một năm.

Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ làm việc… Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày liên tục; Người lao động có thể sắp xếp hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một số ngày cố định khác trong tuần. Trong một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất 4 ngày..

Người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương đối với những ngày lễ sau đây: Tết dương lịch 1 ngày, Tết âm lịch 4 ngày; ngày 30/4 một ngày; ngày Quốc tế lao động 1 ngày; ngày Quốc khánh 1 ngày.

Luật còn quy định hàng năm người lao động còn được nghỉ hưởng nguyên lương: Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày; được nghỉ 14 ngày đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt năng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của những người làm hợp đồng không trọn ngày, không trọn tuần, làm khoán do người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận.

Như vậy, trường hợp của bạn làm thêm giờ là do trước đó bị mất điện, do thiếu nguyên liệu nên  Cty phải cho công nhân nghỉ việc và khi có nguyên liệu và có điện thì công nhân phải làm bù giờ mà mình đã nghỉ do lý do trên. Do vậy những ngày nghỉ bù đó không được hưởng nguyên lương và những ngày làm thêm giờ đó bạn không được hưởng lương theo chế độ làm thêm giờ mà hưởng theo cách tính lương của tháng đó do Cty căn cứ vào doanh thu lợi nhuận tính toán chi trả cho người lao động (cách tính lương trong doanh nghiệp căn cứ vào lợi nhuận đạt được trong tháng, chia cho ngày công, mức lương cụ thể của người lao động).

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi