Đường dây nóng : 0913.378.918

Quy định về ưu tiên trong thi tuyển công chức

Bạn Ngọc Thanh gửi từ email: caongocthanh003@gmail.com xin hỏi:
Tin bài khác

Tôi ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình tôi được Hội đồng Bộ trưởng tặng bằng Gia đình cách mạng vào năm 1976 và được UBND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) tặng giấy khen Gia đình cách mạng có nhiều thành tích trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2003, ba mẹ tôi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất và được hưởng trợ cấp một lần.

Tôi đang làm hợp đồng tại UBND một huyện miền núi của tỉnh. Xin hỏi luật sư, khi tôi thi công chức thì có được ưu tiên không? Nếu được thì cần phải có những thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ vào Pháp lệnh cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 117 ngày 10/10/2003; Nghị định số 09 ngày 15/1/2007 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

Theo các văn bản trên thì những đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển bao gồm:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thì được cộng 30 điểm vào tổng kết qủa thi tuyển.

+ Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động, người có học vị tiến sỹ về chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thì được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi tuyển;

+ Những người có học vị thạc sỹ đúng chuyên nghành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện nông thôn miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

Cán bộ công chức cấp xã nếu có thời gian làm việc liên tục tại các cơ quan, tổ chức cấp xã từ 36 tháng trở lên thì được cộng thêm 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

Như luật sư đã nêu thì bạn không được xét ưu tiên trong thi tuyển công chức nhưng nếu bạn là đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên thì khi thi tuyển bạn cũng được cộng thêm 10 điểm. Đối với những người cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi