Thứ hai, 21/05/2018 02:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về xóa án tích

11/01/2017, 07:10 (GMT+7)

Tòa án quyết định xoá án tích đối với những người bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện,...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ tuan78@gmail.com xin hỏi luật gia về những quy định của luật về xóa án tích:

Người bị tòa án xử phạt tù 6 tháng về tội cố ý gây thương tích, đã chấp hành xong hình phạt từ 4 năm trước, nay xin xóa án tích thì tòa cho biết chưa được xóa án tích vì chưa nộp tiền án phí.

Xin hỏi các quy định của thủ tục này và việc tòa án trả lời như vậy là đúng hay sai. Xin cảm ơn luật gia!

Trả lời:

Theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 của Bộ luật Hình sự, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận hoặc ra Quyết định xóa án tích trong những trường hợp sau:

 1. Đương nhiên xóa án tích đối với:

- Người được miễn hình phạt.

- Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản tiền án phí, tiền phạt hoặc khoản tiền bồi thường dân sự khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:

- Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo;

- Ba năm trong trường hợp phạt tù đến ba năm;

- Năm năm trong trường hợp phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm;

- Bảy năm trong trường hợp phạt tù trên mười lăm năm.

2. Xoá án tích theo quyết định của tòa án:

Tòa án quyết định xoá án tích đối với những người bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, trong các trường hợp sau đây:

- Đã bị phạt tù ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

- Đã bị phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

- Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.

3. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt:

Trong trường hợp người bị kết án có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

Trường hợp của anh mặc dù đã chấp hành xong hình phạt tù từ 4 năm trước nhưng do khoản tiền án phí chưa nộp nên chưa được xóa án. Tòa án trả lời anh là đúng pháp luật.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận