Thứ tư, 18/07/2018 11:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm

24/09/2013, 09:52 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt “Quy hoạch hệ thống các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2020”.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt “Quy hoạch hệ thống các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2020”.

Theo đó, sẽ đầu tư xây mới và chuyển đổi 2.836 điểm giết mổ nhỏ lẻ, tự phát không đảm bảo VSATTP thành 100 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm các loại, phân bổ trên địa bàn toàn tỉnh theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2013-2015, hoàn thành 28 cơ sở, bao gồm nâng cấp 3 cơ sở, xây mới 7 cơ sở giết mổ công nghiệp và bán công nghiệp ở các huyện, thị xã: Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Hậu Lộc và KCN Nghi Sơn; 18 cơ sở giết mổ thủ công tập trung ở các huyện Cẩm Thuỷ, Bá Thước, Hà Trung, Thạch Thành, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Yên Định, Thiệu Hoá, Như Thanh, Nông Cống, Quảng Xương, Thọ Xuân, Hoằng Hoá, Nga Sơn, Đông Sơn, Như Xuân.

Giai đoạn 2016-2020, phấn đấu hoàn thành 72 cơ sở. Trong đó, có 2 cơ sở nâng cấp và 70 cơ sở giết mổ thủ công tập trung tại 25 huyện, thị xã, thành phố.

THANH NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận