Chủ nhật, 22/07/2018 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quyết liệt chỉnh đốn bộ máy và công tác cán bộ

09/01/2013, 09:02 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2012 diễn ra ngày hôm qua (8/1).

Hoàn thiện, chỉnh đốn bộ máy tổ chức và siết chặt công tác cán bộ sẽ được đặt làm những nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt về công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2013. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã khẳng định như vậy tại hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2012 diễn ra ngày hôm qua (8/1).

Năm 2012, công tác CCHC tiếp tục được Bộ NN-PTNT đẩy mạnh, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm như: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, hiện đại hóa hành chính... Cải cách thể chế vốn là lĩnh vực then chốt của công tác CCHC, đã được Bộ NN-PTNT chú trọng triển khai trong năm qua, trong đó tiếp tục tập trung vào công tác rà soát hệ thống văn bản pháp luật, kiểm tra văn bản pháp luật…

Việc rà soát văn bản đã bắt đầu được tiến hành có hệ thống theo chuỗi. Tiêu biểu như trong lĩnh vực thủy sản, Bộ NN-PTNT đã rà soát 98 văn bản (gồm 5 luật, 3 pháp lệnh, 12 nghị định…), kết quả đã đề xuất sửa đổi bổ sung 24 văn bản, kiến nghị ban hành các quy định mới 30 văn bản, bãi bỏ 35 thủ tục hành chính… Qua việc kiểm tra các văn bản có dấu hiệu trái luật, đã phát hiện 4 công văn của 3 đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT và 1 đơn vị ở cấp tỉnh có dấu hiệu trái luật và vi phạm pháp luật, đã yêu cầu các đơn vị vi phạm tự bãi bỏ văn bản.

Bộ trưởng Cao Đức Phát:

“Hệ thống tổ chức bộ máy nhiều đơn vị ngành NN-PTNT hiện hết sức lủng củng. Một số đơn vị như Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt… gần như không có chân rết. Nhiều đơn vị khác, có hệ thống đàng hoàng lại không có cán bộ, hoặc có cán bộ nhưng lại không đủ năng lực, không làm tròn trách nhiệm, thậm chí tiếp tay cho sai phạm. Năm 2013, Bộ sẽ đặt trọng tâm, quyết liệt chấn chỉnh công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Về chất lượng cán bộ, sẽ làm nghiêm công tác tuyển dụng, thậm chí sẽ “khảo thí”, tái kiểm tra chất lượng, năng lực cán bộ sau tuyển dụng”.

Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ NN-PTNT đã thực hiện nghiêm việc rà soát theo Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về rà soát TTHC trọng tâm năm 2012, theo đó đã rà soát và đơn giản hóa 42 TTHC, giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC hơn 4 tỉ đồng. Bộ NN-PTNT cũng đã tiếp nhận, xử lí dứt điểm 11 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác hành chính của Bộ NN-PTNT. Năm 2012, Bộ NN-PTNT cũng đã tập trung mạnh mẽ vào công tác tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc hiện đại hóa nền hành chính. Theo đó, Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT; tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 13/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn của ngành NN-PTNT thuộc UBND tỉnh; triển khai các dịch vụ công trực tuyến; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lí chất lượng ISO trong hoạt động…

Đánh giá về công tác CCHC năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, CCHC đã có tác động giúp việc triển khai công việc của Bộ NN-PTNT diễn ra nhanh nhạy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác CCHC vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề lớn cần tháo gỡ. Điển hình là việc chất lượng của một số văn bản pháp luật do Bộ NN-PTNT và các đơn vị trực thuộc ban hành vẫn có tình trạng tính khả thi không cao, thậm chí không khả thi do luôn phải chạy theo tình thế “đối phó” với thực tế. Các văn bản ra đời mặc dù quá nhiều nhưng thiếu tính bao quát, thậm chí văn bản trước “đá” văn bản sau...

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận