Thứ năm, 29/06/2017 07:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

09/06/2014, 08:42 (GMT+7)

Quy định về dạy thêm, học thêm được UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi và sẽ chính thức áp dụng kể từ ngày 14/6/2014.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Liên Khoa cho biết: UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định sửa đổi khoản 2 điều 4 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh, được chính thức áp dụng kể từ ngày 14/6/2014.

Theo đó, đối với DTHT trong nhà trường: Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý DTHT của nhà trường;

Chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ DTHT;

Việc sử dụng tiền học thêm cụ thể như sau: 80% học phí chi thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm (kể cả thuế thu nhập nếu có);

20% chi cho công tác quản lý DTHT của nhà trường, chi tiền điện, nước và sửa chữa CSVC phục vụ DTHT.

Đối với DTHT ngoài nhà trường: Tổ chức, cá nhân tổ chức DTHT thực hiện đúng các quy định hiện hành đối với tiền học thêm.

NGUYỄN VĂN MẪN
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận