Thứ hai, 21/05/2018 10:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TH7-2, giống lúa lai triển vọng

25/04/2014, 06:50 (GMT+7)

Giống có TGST ngắn, có chiều cao trung bình từ 100 - 105 cm, đẻ nhánh khá, bản lá dài rộng, xanh đậm, đẻ gọn. Bông to dài, hạt thon dài.

TH7-2, giống lúa lai triển vọng
Lúa lai TH7-2 trên đồng đất Hải Dương

Viện Nghiên cứu lúa & phát triển cây trồng (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển giống lúa lai hai dòng năng suất, chất lượng TH7-2 tại tỉnh Hải Dương”, thực hiện từ 2012 - 2013 do Th.S Nguyễn Văn Mười làm Chủ nhiệm.

Vụ mùa 2012 và vụ mùa 2013, Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng mô hình SX hạt giống lúa lai F1 TH7-2 với quy mô 5,5 ha tại Xí nghiệp Giống cây trồng & chế biến nông lâm sản Chí Linh. Sau 2 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thiện được quy trình SX hạt lai F1 và được Cty TNHH MTV Gioonsg cây trồng Hải Dương tiếp nhận và mở rộng SX.

Để khẳng định giống lúa lai TH7-2 có ưu thế vượt trội hơn các giống khác, năm 2012 Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng mô hình trình diễn lúa lai thương phẩm TH7-2 tại xã Hồng Thái (Ninh Giang) và xã Bình Minh (Bình Giang) với diện tích 20 ha, lấy giống Nhị ưu 838 làm giống đối chứng.

Kết quả cho thấy ở vụ xuân TH7-2 có TGST từ 132 - 135 ngày, ngắn hơn Nhị ưu 838 từ 5 - 9 ngày, năng suất 81,2 - 82,3 tạ/ha, cao hơn Nhị ưu 838 từ 0,8 - 2,8 tạ/ha. Năng suất TH7-2 ở vụ mùa 68,4 - 71,6 tạ/ha, cao hơn Nhị ưu 838 từ 5,2 -5,9 tạ/ha.

Năm 2013, đề tài tiếp tục triển khai mô hình trình diễn lúa lai thương phẩm TH7-2 tại xã Nam Chính (Nam Sách), xã Tứ Xuyên (Tứ Kỳ), thị trấn Thanh Hà (Thanh Hà) và xã Diên Hồng (Thanh Miện) với quy mô 25 ha, lấy giống Thục Hưng 6 làm giống đối chứng.

Kết quả cho thấy giống lúa lai TH7-2 có TGST ở vụ xuân ngắn hơn Thục Hưng 6 từ 9 - 13 ngày, ở vụ mùa dài hơn Thực Hưng 6 là 6 ngày. Năng suất lúa ở vụ xuân đạt 69,4 - 73,1 tạ/ha tương đương với giống Thục Hưng 6. Năng suất vụ mùa TH7-2 đạt 62,5 - 63,3 tạ/ha.

Về giống lúa lai hai dòng TH7-2, ông Nguyễn Văn Mười nhận xét: "Giống có TGST ngắn, có chiều cao trung bình từ 100 - 105 cm, đẻ nhánh khá, bản lá dài rộng, xanh đậm, đẻ gọn. Bông to dài, hạt thon dài xếp sít, cơm trắng, ngon, mềm, vị đậm, thơm nhẹ, năng suất cao hơn các giống lúa lai khác. Đặc biệt TH7-2 nhiễm rất nhẹ rầy nâu, nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, khô vằn và bạc lá, chịu lạnh, chống đổ tốt".

Theo tính toán của các hộ tham gia mô hình, SX lúa lai TH7-2 cho thu nhập cao hơn một số giống lúa lai khác được gieo cấy tại địa phương nhờ giảm giống, giảm sử dụng thuốc BVTV, cho năng suất cao hơn. Với những đặc tính vượt trội, họ cho biết họ sẽ tiếp tục gieo cấy mở rộng lúa TH7-2.

NGUYỄN THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận