Thứ sáu, 23/06/2017 01:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thanh Hóa thành lập quỹ hỗ trợ nông dân

20/03/2014, 09:27 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh và do Ban Thường vụ Hội trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Việc thành lập quỹ có mục đích hỗ trợ hội viên hội nông dân trong tỉnh phát triển SX, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo thông qua việc vay vốn ưu đãi, không thu lãi; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, đưa ứng dụng KHKT vào SXNN.

THANH NGA
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận