Thứ tư, 18/07/2018 10:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu hút người trình độ cao về tỉnh công tác

09/08/2017, 06:35 (GMT+7)

Hiện nay nhiều địa phương có chính sách ưu đãi tuyển dụng người tài, giỏi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và Phú Thọ là một tỉnh đã thực hiện...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ quangthang@gmail.com xin hỏi luật sư:

Tôi tốt nghiệp tại một trường Đại học công lập bằng loại giỏi. Tôi muốn công tác tại quê hương (Phú Thọ). Tôi muốn biết những ưu đãi của tỉnh khi tuyển dụng trường hợp của tôi.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Hiện nay nhiều địa phương có chính sách ưu đãi tuyển dụng người tài, giỏi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và Phú Thọ là một tỉnh đã thực hiện, cụ thể tại Quyết định số 07/2017 ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng

1.1. Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển hoặc xét tuyển đối với công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

a. Sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc hệ chính quy một số trường đại học công lập trong nước, trong đó ưu tiên khuyến khích những sinh viên một trong ba năm học trung học phổ thông đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc người đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác ở lĩnh vực cần tuyển dụng.

b. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc hệ tài năng, chất lượng cao một số trường đại học công lập trong nước.

c. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài có nền giáo dục tiên tiến và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng.

d. Đối với một số chuyên ngành khoa học kỹ thuật thuộc một số trường đại học công lập trong nước; các trường đại học nước ngoài có nền giáo dục tiên tiến, có văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận mà tỉnh khuyến khích tuyển dụng: Tuyển sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hệ chính quy tập trung hoặc tốt nghiệp thạc sĩ nhưng có bằng đại học hệ chính quy tập trung đạt loại khá trở lên (chuyên ngành thạc sĩ phải đúng với chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học).

1.2. Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển hoặc xét tuyển đối với viên chức

Sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên hệ chính quy tập trung các trường đại học công lập trong nước; sinh viên tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng.

Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều này có tuổi đời không quá 35 tuổi.

2. Tiếp nhận người có trình độ cao về các đơn vị sự nghiệp công lập

Giáo sư, Phó Giáo sư có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối với nữ.

3. Mức ưu đãi thu hút và nguồn kinh phí hỗ trợ

Mức ưu đãi thu hút đối với người được tiếp nhận về các đơn vị sự nghiệp công lập Giáo sư, Phó Giáo sư: 300 triệu đồng.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú: 270 triệu đồng.

Từ quy định nêu trên thì bạn là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ công lập, bạn đủ điều kiện thuộc đối tượng tuyển dụng về công tác tại tỉnh Phú Thọ. Bạn liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn nộp hồ sơ.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận