Chủ nhật, 22/07/2018 02:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục thu hồi rừng

11/01/2013, 10:42 (GMT+7)

Hiện nay tôi muốn biết về các trình tự, thủ tục thu hồi rừng trong trường hợp được doanh nghiệp giao rừng nhưng sau đó doanh nghiệp bị giải thể, phá sản thì Nhà nước thu hồi rừng.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: trithucld78@gmail.com xin hỏi:

Hiện nay tôi muốn biết về các trình tự, thủ tục thu hồi rừng trong trường hợp được doanh nghiệp giao rừng nhưng sau đó doanh nghiệp bị giải thể, phá sản thì Nhà nước thu hồi rừng.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTN ngày 6/4/2011 của Bộ NN-PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 quy định trình tự, thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng như sau:

Trường hợp thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hằng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng như sau:

Bước 1: Gửi văn bản về việc trả lại rừng

Khi chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm gửi văn bản trả lại rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước như sau: Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi văn bản đến UBND cấp tỉnh; Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gửi văn bản đến UBND cấp huyện.

Bước 2: Xử lý văn bản

Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét và giao trách nhiệm cho Sở NN-PTNT, cơ quan có chức năng cấp huyện thẩm tra, chỉ đạo xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trong thời gian 15 ngày làm việc trình UBND cùng cấp quyết định việc thu hồi rừng.

Bước 3: Quyết định thu hồi rừng

- Trong thời gian 5 ngày làm việc, UBND cấp tỉnh xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến Sở NN-PTNT, UBND cấp huyện.

- Trong thời gian 5 ngày làm việc, UBND cấp huyện xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan có chức năng, UBND cấp xã.

- UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng trong thời gian 10 ngày làm việc (nếu có).

Trên đây là những quy định tại Thông tư số 25, bạn cần nghiên cứu thêm Nghị quyết số 57/2010 và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng để hiểu rõ hơn để vận dụng vào trường hợp của mình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận