Chủ nhật, 22/07/2018 10:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thú y Hà Nội: Một năm nỗ lực

17/01/2013, 10:34 (GMT+7)

Trong năm 2012, Chi cục Thú y Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác thú y.

Hà Nội một trong những địa phương có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất cả nước: đàn trâu bò 160.000 con, đàn lợn 1,4 triệu con và trên 18,2 triệu con gia cầm. Phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chiếm trên 60% gây khó khăn trong công tác quản lý giám sát dịch bệnh.

Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật trung bình 800 - 1.000 tấn/ngày, trong khi Hà Nội chỉ tự cung cấp được 60 - 65%, còn lại phải nhập từ các tỉnh khác và một phần nhập khẩu trong điều kiện việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật còn nhiều hạn chế. Việc giết mổ gia súc, gia cầm chủ yếu nhỏ lẻ trong khu dân cư không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, gây khó khăn trong công tác kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2012 là năm hiện tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch diễn ra ổ ạt, với số lượng lớn, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của thành phố và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, trong năm 2012, Chi cục Thú y Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác thú y. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y, Chi cục đã kịp thời đề xuất kiện toàn bộ máy tổ chức Chi cục để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống, xây dựng đề án Ban thú y xã, phường, thị trấn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống thú y cơ sở... Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất từ Ban Thú y cơ sở về Chi cục Thú y

Công tác dịch tễ, phương châm chỉ đạo của Chi cục Thú y Hà Nội là phát hiện dịch bệnh kịp thời, khoanh vùng khống chế không để dịch lây lan rộng, không phải áp dụng biện pháp công bố dịch, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Nhờ kiện toàn Ban thú y xã, thị trấn, phường; cán bộ thú y chủ động tham mưu chính quyền xử lý khi có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm nên năm 2012 trên địa bàn TP tuy có xảy ra một số ổ dịch tai xanh lợn, CGC, LMLM gia súc nhưng đã được khoanh vùng khống chế, dập tắt.

Trong công tác tiêm phòng vắcxin, Chi cục tập trung chỉ đạo 2 giải pháp: Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, đặc biệt các bệnh nguy hiểm phải đạt tỷ lệ tiêm trên 90% diện tiêm; Nâng cao chất lượng tiêm phòng, yêu cầu tỷ lệ bảo hộ phải đạt trên 80%. Mặt khác, Chi cục đã giao kế hoạch tiêm phòng, số lượng vắcxin ngân sách hỗ trợ cho các Trạm thú y ngay từ đầu năm để các Trạm thú y chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Kết quả tiêm phòng năm 2012 đạt và vượt kế hoạch. Sau khi kiểm tra huyết thanh đánh giá tỷ lệ bảo hộ: LMLM đạt 70%, cúm gia cầm 78,9%, tai xanh 77,9%, dịch tả lợn 78,8%.

Trong kiểm dịch – KSGM- VSTY, Chi cục Thú y Hà Nội đã triển khai đồng bộ các lĩnh vực: kiểm dịch nhập về cơ sở, kiểm dịch xuất đi, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm tra, phúc kiểm tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành. Về số lượng, thu phí và lệ phí cơ bản các chỉ tiêu cao hơn năm 2011; việc kiểm tra và cấp giây kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình cơ bản không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

Chi cục đã được TP đầu tư phương tiện kỹ thuật để kiểm tra nhanh một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm như máy đo pH, máy đo 3 chỉ tiêu, máy kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra vi sinh.....Năm 2012 đã xét nghiệm 18.912 mẫu trong đó 18.822 mẫu đạt chiếm tỷ lệ 96,88%. Hỗ trợ các cơ sở giết mổ tập trung từng bước cải thiện điều kiện giết mổ (hỗ trợ 2 cơ sở giết mổ lợn làm mới 21 sàn giết mổ; 1 cơ sở giết mổ gia cầm) với số tiền trên 2 tỷ đồng từ chương trình ATTP và nguồn thu sự nghiệp). Duy trì hoạt động của các trạm kiểm dịch, chốt kiểm dịch liên ngành tại các đầu mối giao thông với 3 lực lượng Thú y, QLTT, Công an giao thông...

Trong công tác thanh tra, kiểm tra pháp chế, Chi cục đã chủ động triển khai kế hoạch và phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và quản lý sử dụng vật tư, hóa chất, vắc xin các Trạm Thú y quận, huyện, thị xã...Phối hợp liên ngành xử lý 304 trường hợp, trong đó cảnh cáo 110 trường hợp, phạt tiền 52 trường hợp (236.000.000 đồng), hủy 215 trường hợp gồm 59.411 kg gia cầm lông, 71.784 quả trứng,55.231 kg sản phẩm động vật các loại

Ngoài ra, Chi cục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia “Đảm bảo ATVSTP năm 2012 trong chăn nuôi, thú y”, triển khai dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm năm 2012 của Sở NN- PTNT Hà Nội giao; xây dựng các phóng sự truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng về VSATTP...

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013

- Chủ động tham mưu cho UBND các cấp, Sở NN- PTNT các văn bản chỉ đạo về công tác thú y, chủ động đề xuất các cơ chế chính sách đặc biệt lĩnh vực kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn, tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ngành, của UBND thành phố.

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra , giám sát việc thực hiện. Trong năm 2013 tập trung thanh tra trách nhiệm của Trạm Thú y và Ban chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn. Kiện toàn, đào tạo tập huấn cho viên chức thú y cấp xã, thú y viên thôn bản theo Quyết định số 5461/ QĐ- UBND ngày 23/11/2012 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt đề án bố trí viên chức kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn bản; viên chức ký thuật trồng trọt bảo vệ thực vật làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc Sở NN- PTNT quản lý.

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ trên 85% tổng đàn, trong đó vắcxin dại, vắcxin LMLM gia súc và vắcxin cúm gia cầm đảm bảo tỷ lệ trên 90% đối tượng tiêm. Ngoài các đợt đại trà hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ xung; quản lý giám sát chặt chẽ việc cấp phát và sử dụng vắcxin, nâng cao chất lượng tiêm phòng tỷ lệ bảo hộ đạt trên 80%.

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận