Đường dây nóng : 0913.378.918

Tiêu chuẩn để được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính

Bạn Nguyễn Sơn ở hòm thư: hangson@yahoo.com.vn hỏi:
Tin bài khác

Hiện nay tôi là công chức trong ngành Nông nghiệp, tôi muốn tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính thì tiêu chuẩn phải cần như thế nào? Chứng chỉ về bồi dưỡng quản lý nhà nước do trường hành chính tỉnh, thành phố cấp thì có được công nhận hay không? Xin luật sư giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức, Nghị định số 117,116 Nghị định 121 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước cũng như các Thông tư của bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương có đủ điều kiện quy định đối với ngạch dự thi (người đang ở ngạch chuyên viên có khả năng đảm nhận công việc, đảm bảo ngạch công chức tương đương với ngạch chuyên viên trong cùng chuyên ngành đó… được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật… ngoài ra còn quy định hệ số lương 3,66 trở lên khi dự thi vào nhóm 1 loại A2; hệ số lương 3,33 trở lên nêu dự thi vào nhóm 2 loại A2) còn phải đạt các tiêu chuẩn như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2008, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên (đủ thời gian 12 tuần); chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính (trung - cao cấp trước đây) do Học viện Hành chính Quốc gia cấp hoặc do các trường chính trị, hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành cấp theo uỷ quyền của Học viện Hành chính Quốc gia được tiếp tục áp dụng. Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính, cán bộ, công chức, viên chức dự thi còn phải có thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan nhận xét bằng văn bản;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ trình độ B trở lên;

+ Có đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Như vậy, các quy định về tiêu chuẩn trên áp dụng cho mỗi ngành , mỗi ngạch công chức, viên chức có những quy định cụ thể. Bạn muốn dự thi nâng ngạch thuộc ngành bạn đang công tác thì bạn nên trực tiếp hỏi cán bộ tổ chức của ngành, họ là người nắm vững các chế độ chính sách của ngành.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi