Đường dây nóng : 091.352.8198

Tín đồ Kitô giáo chiếm khoảng 30% dân số thế giới

Những tôn giáo có nhiều tín đồ nhất gồm có: Kitô giáo- 2,1 tỷ người; Hồi giáo- 1,5 tỷ người, Ấn Độ giáo- 900 triệu người, Đạo giáo- 400 triệu người, Phật giáo -365 triệu tín đồ chính thức...

Tin bài khác

* Hiện nay trên thế giới những tôn giáo nào có đông tín đồ nhất?

Trần Xuân Hùng, Văn Quan, Lạng Sơn

Niềm tin và thực tiễn tôn giáo vô cùng đa dạng và có rất nhiều tôn giáo trên thế giới ngày nay, có tôn giáo chỉ hạn chế trong một vùng địa lý không lớn nhưng có những tôn giáo có thể gọi là tôn giáo thế giới với nhiều triệu tín đồ ở khắp nơi.

Nói chung có khoảng 87 phần trăm dân số thế giới đang gắn bó với một tôn giáo nào đó; chỉ có khoảng 13 phần trăm là không tôn giáo.

Những tôn giáo có nhiều tín đồ nhất gồm có: Kitô giáo- 2,1 tỷ người; Hồi giáo- 1,5 tỷ người, Ấn Độ giáo- 900 triệu người, Đạo giáo- 400 triệu người, Phật giáo -365 triệu tín đồ chính thức (nếu kể cả không chính thức có thể tới 1,6 tỷ người), Nho giáo- 150 triệu người, tôn giáo truyền thống châu Phi- 100 triệu người, Thần đạo Nhật Bản- 30 triệu người.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
gs nguyễn lân dũng
Bình luận Gửi phản hồi