Thứ bảy, 21/07/2018 01:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Chủ động quán triệt, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

21/04/2011, 10:24 (GMT+7)

Hôm qua (20/4), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực phía Bắc, triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành công của Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần chủ động quán triệt, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Tổng Bí thư lưu ý, trong xây dựng chương trình hành động, cần chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, có lộ trình hợp lý giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, cấp bách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ban Tuyên giáo các cấp cần tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, kết hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo TƯ chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI.

TRƯỜNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận