Thứ bảy, 21/07/2018 01:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tổng kết chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

22/04/2011, 12:08 (GMT+7)

Ngày 21/4/2011, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, chủ trì hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

 Theo mục tiêu chiến lược đề ra và các chỉ tiêu nhằm thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực lao động, việc làm; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; tham gia quản lý; lãnh đạo và tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, 10 năm qua, trong tổng số việc làm mới hàng năm lao động nữ chiếm tỉ lệ tăng dần từ 40% năm 2005 đến 50% năm 2010; tỉ lệ sử dụng thời gian lao động nữ ở nông thôn chiếm 75% năm 2005 và đạt 80% năm 2010; giảm thất nghiệp lao động nữ trong độ tuổi ở thành thị còn 5-6% năm 2005 và dưới 5% năm 2010. Đến 2010, tỉ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đạt 83,73%. Hiện nay, phụ nữ biết chữ ở khu vực thành thị chiếm 96,9% và nông thôn 92%; nữ đào tạo trên đại học đến năm 2010 đạt 35% và nữ được đào tạo nghề đạt 40%.

Phụ nữ được hưởng các quyền bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và tham gia ngày càng nhiều vào các tổ chức đoàn thể và họat động xã hội.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận