Đường dây nóng : 091.352.8198

TP.HCM: Nâng thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân

Cụ thể, mức thù lao hằng tháng cho mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân là 1.900.000 đ/người/tháng. 

Tin bài khác

UBND TP.HCM vừa sửa đổi một số quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn TP, theo hướng nâng thù lao cho lực lượng quản lý đê nhân dân.

Cụ thể, mức thù lao hằng tháng cho mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân là 1.900.000 đ/người/tháng. Đội trưởng được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm là 230.000 đ/người/tháng và đội phó được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm là 115.000 đ/người/tháng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
PV
Bình luận Gửi phản hồi