Thứ tư, 18/07/2018 07:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

04/07/2014, 09:23 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các công tác triển khai trong năm 2014 và 2015.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ NN-PTNT thôn chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Bộ TN-MT chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai...

Năm 2015, Chính phủ giao Bộ NN-PTNT chủ trì xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp bộ; UBND các cấp chủ trì xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp địa phương; Bộ TN-MT, Viện Hàn lâm và KH-CN Việt Nam chủ trì đánh giá phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai.

Về kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng chống thiên tai, năm 2014, Chính phủ yêu cầu thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Bộ; thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp địa phương.

BL

Đang được quan tâm

Gửi bình luận