Thứ sáu, 20/07/2018 04:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trợ cấp người thu nhập thấp hai lần trong quý 2

11/04/2011, 14:34 (GMT+7)

Việc chi trả trợ cấp khó khăn cho các đối tượng được thực hiện hai lần trong quý 2 năm 2011 (trong tháng 4 và trong tháng 5).

Trao trợ cấp cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/đioxin và hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BTC, hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. Theo đó, việc chi trả trợ cấp khó khăn cho các đối tượng được thực hiện hai lần trong quý 2 năm 2011, cụ thể, lần thứ nhất trong tháng 4, và lần hai thực hiện trong tháng 5. Đối với mức hỗ trợ 250.000 đồng/tháng cho những người có hệ số lương từ 3,00 trở xuống (cán bộ, công chức viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước…); người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp; cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng, người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên thì tại lần thứ nhất được nhận 150.000 đồng/người; lần thứ hai là 100.000 đồng/người. Với nhóm người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công) thì mỗi lần được nhận 50.000 đồng/người. Tại lần nhận chi trả vào tháng 4, các hộ nghèo theo chuẩn nghèo sẽ nhận 150.000 đồng/hộ và lần nhận thứ hai là 100.000 đồng/người. Đối với những địa phương ngân sách khó khăn, ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện trợ cấp khó khăn cho các đối tượng nêu trên theo nguyên tắc: các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn; các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%, hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí thực hiện; với địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương từ 50% trở lên, ngân sách địa phương tự bảo đảm kinh phí. Bộ Tài chính sẽ thẩm định và thông báo bổ sung một lần số kinh phí cần bổ sung từ ngân sách trung ương để các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đủ nguồn thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận