Thứ hai, 21/05/2018 10:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

TT- Huế: 9 xã đạt chuẩn

25/11/2014, 08:14 (GMT+7)

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh TT- Huế, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 9 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, tăng 8 xã so với năm 2013.

Đó là các địa phương Phong An, Phong Hải (huyện Phong Điền); Phú Thượng (huyện Phú Vang); Quảng Phú (huyện Quảng Điền); Hương Hòa, Hương Giang, Hương Lộc, Hương Sơn, Hương Phú (huyện Nam Đông).

Tổng tiêu chí NTM toàn tỉnh TT- Huế đạt được đến nay là 1.273 tiêu chí/92 xã, tăng 140 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 13,8 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với năm trước.

Phấn đấu đến cuối năm 2014, tổng tiêu chí đạt được là 1.307, tăng 174 tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 14,2 tiêu chí, tăng 1,9 tiêu chí so với năm 2013.

DUY PHIÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận